Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định đấu giá 7,3m3 cát đen và 1 máy nổ là tang vật vi phạm hành chính

19:51 | 05/11/2021 Print
Lô tài sản là hàng hoá tang vật vi phạm hành chính xử lý tịch thu sung công quỹ nhà nước vụ ông Phan Văn Đương bao gồm: 7,3m3 cát đen và 01 máy nổ do Phòng cảnh sát môi trường- Công an tỉnh Nam Định xử lý
Phòng cảnh sát môi trường- Công an tỉnh Nam Định

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam