Công ty Đấu giá Hợp danh Dịch vụ Tài chính Đà Nẵng: Đấu giá hệ thống bồn chứa LPG, dây chuyền nạp gas và các trang thiết bị khác

16:53 | 06/11/2021 Print
Hệ thống bồn chứa LPG, hệ thống nước chữa cháy, hệ thống phụ trợ, hệ thống cứu hỏa và dò khí, dây chuyền nạp gas, các thiết bị nạp xe bồn, xây dựng cơ bản và các thiết bị khác
Công ty TNHH ELF GAZ Đà Nẵng

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam