Công ty đấu giá hợp danh tài sản Việt Nam đấu giá bán TS trên đất, chuyển nhượng QSDĐ

16:39 | 11/11/2021 Print
Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà đất của Phòng Tài chính – Kế hoạch (cơ sở Cũ) – Địa chỉ: Tổ 6, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. 1) Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ. 2) Thời hạn sử dụng đất: 50 năm 3) Diện tích khuôn viên đất: 470,0 m2. 4) Nguồn gốc tài sản: Tài sản công thuộc quản lý của UBND Huyện Đồng Văn.
Ủy Ban nhân dân Huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam