Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình: Đấu giá QSD 1.685,5 m2 đất tại xã Cư Yên, huyện Lương Sơn

16:18 | 15/11/2021 Print
Quyền sử dụng 05 thửa đất ở; tổng diện tích 1.685,5 m2; Mục đích sử dụng: đất ở nông thôn; Thời hạn sử dụng: lâu dài. Tại khu tái định cư dự án đô thị sinh thái và du lịch Cửu Long xóm Giếng Xạ, xã Cư Yên, huyện Lương Sơn.
Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam