Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh đấu giá lô sắt phế liệu thu hồi từ phá dỡ nhà nguyên trạng có dính bê tông và các tạp chất khác tại kho bãi, tổng trọng lượng 131.921 kg

16:38 | 16/11/2021 Print
lô sắt phế liệu thu hồi từ phá dỡ nhà nguyên trạng có dính bê tông và các tạp chất khác tại kho bãi, tổng trọng lượng 131.921 kg (trọng lượng khi bàn giao sẽ xác định lại cụ thể).
Bưu điện tỉnh Quảng Ninh

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam