Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước đấu giá lô cây cao su thanh lý

09:58 | 17/11/2021 Print
- 177,55 ha với tổng số cây 80.342 cây cao su thanh lý bao gồm: + Lô số 85 và lô số 96, có diện tích 31,01 ha, tổng số cây 10.846 cây, trồng năm 1996, 1997 và 1998 Tại Nông trường 1, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập. + Lô số 93 có diện tích 11,96 ha, tổng số cây 4.263 cây, trồng năm 1994 Tại Nông trường 2, xã Đa Kia , huyện Bù Gia Mập + Lô số 17, có diện tích 30,09 ha, tổng số cây 16.819 cây, trồng năm 2008 Tại Nông trường 4, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng + Lô số 94, lô số 69, lô số 74 có diện tích 34,92 ha, tổng số cây 14.145 cây, trồng năm 1991, 1993 và 1994 Tại Nông trường Phước Bình, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng. + Lô số 38, 39, 50, 38B, 38C, 38E, 39B, 39C, 39D, 50B, 50C có diện tích 69,57 ha, tổng số cây 34.269 cây, trồng năm 2006, 2007, 2008, 2009 Tại Nông trường Thọ Sơn, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng. Tài sản được đấu giá thành 01 gói.
Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam