Tỉnh Gia Lai

00:00 | 19/04/2015 Print
Quyết định ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015 - 2019).
Tỉnh Gia Lai

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam