Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An: Dừng niêm yết bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước

11:06 | 18/11/2021 Print
Dừng niêm yết bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước: - Xe mô tô loại 02 bánh: 08 chiếc; đặc điểm đã qua sử dụng, có hư hỏng, không làm giấy lại được. - Điện thoại di động: 06 chiếc; đặc điểm đã qua sử dụng, hư hỏng không mở nguồn được. - Laptop: 01 cái; đặc điểm đã qua sử dụng, không mở nguồn được. - Xe đạp: 01 chiếc; đặc điểm đã qua sử dụng, hư hỏng.
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam