Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại xã Giao Phong, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định (66 lô)

09:26 | 20/11/2021 Print
Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Giao Phong, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định (66 lô). Tổng diện tích: 6.776m2. Tổng giá khởi điểm: 45.752.000.000đ
Phòng tài nguyên và môi trường huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam