Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bạc Liêu: Niêm yết giá bán 64 thùng xe tự chế bị tịch thu sung quỹ Nhà nước

10:34 | 22/11/2021 Print
Công khai niêm yết giá bán tài sản: 64 thùng xe tự chế (không cho đăng ký lưu hành) bị tịch thu sung quỹ Nhà nước.
Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bạc Liêu

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam