Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng: Đấu giá lô điện thoại, phụ kiện điện thoại, máy photocopy và các thiết bị, phụ kiện khác

11:46 | 22/11/2021 Print
Lô điện thoại, phụ kiện điện thoại, máy photocopy, đầu nóng, đầu lạnh máy điều hòa, và các thiết bị, phụ kiện vật dụng khác theo các Quyết định tịch thu của UBND quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
Đội Quản lý thị trường số 12

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam