Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình: Đấu giá cơ sở nhà đất tại tổ 2, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình

16:59 | 22/11/2021 Print
Cơ sở nhà đất tại tổ 2, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình (trụ sở phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Kỳ Sơn cũ). - Tổng diện tích đất: 904,7 m2; Loại đất: Đất ở đô thị. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. - Tài sản gắn liền với đất: 02 ngôi nhà làm việc được đưa vào sử dụng từ những năm 2004.
Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam