Công ty đấu giá hợp danh Xuyên Á đấu giá QSDĐ đối với khu đất 6.274,7 m2 đất ở tại ấp An Điền, xã An Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

07:30 | 23/11/2021 Print
Quyền sử dụng đất đối với khu đất 6.274,7 m2 đất ở tại nông thôn tại ấp An Điền, xã An Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh như sau: - Hiện trạng thửa đất: Đất trống chưa sử dụng, thuộc thửa đất số 365, tờ bản đồ số 11. - Tài sản gắn liền với thửa đất: không. - Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. - Thời gian sử dụng đất: Thời hạn sử dụng đất khi trúng đấu giá được thực hiện theo quy định của Luật đất đai năm 2013.
Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Châu Thành

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam