Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thành đấu giá 3.000 tấn thóc tẻ sản xuất vụ đông xuân năm 2019

16:16 | 23/11/2021 Print
Bán đấu giá thóc tẻ sản xuất vụ đông xuân năm 2019
Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam