Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh đấu giá QSD 64 ô đất ở tại khu Quán Rùa - Lò Vôi, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

16:49 | 23/11/2021 Print
Quyền sử dụng 64 ô đất ở tại khu Quán Rùa - Lò Vôi, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam