Công ty Đấu giá hợp danh Thái Anh: Đấu giá 01 xe ô tô 9 chỗ ngồi hiệu Toyota Landcruiser; biển số 68C-0273

10:49 | 26/11/2021 Print
Đấu giá 01 xe ô tô 09 chỗ ngồi hiệu Toyota Landcruiser; biển số 68C-0273 do Nhật Bản sản xuất năm 1997. 2. Giá khởi điểm: 200.000.000 đồng.
Sở Y tế tỉnh Kiên Giang

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam