Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt: Đấu giá tài sản 03 máy may là tài sản tịch thu do vi phạm hành chính

21:47 | 25/11/2021 Print
Tài sản là: 03 cái máy may (đã qua sử dụng), cụ thể: 01 cái ký hiệu: SAVOR 9090-05.D2 số seri 141200178; 01 cái ký hiệu: SAVOR 9099-05.D2 số seri 141200026; 01 cái ký hiệu: JUKI-DDL-8700B-7 số hiệu 030995. + Nguồn gốc: Tài sản tịch thu do vi phạm hành chính của Cục Quản lý trị trường tỉnh Hà Giang.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam