Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng: Thông báo tìm chủ hàng hóa tồn đọng tại cảng Nam Đình Vũ, Nam Hải Đình Vũ

Thông báo tìm chủ các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Nam Đình Vũ, Nam Hải Đình Vũ và kho CFS Hải An, CFS TASA (thành phố Hải Phòng) đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan (có trong danh sách đính kèm) đến nhận hàng.
Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng
Thông tin Hàng hóa tồn đọng
1. Loại nội dung: Hàng hóa tồn đọng Hải quan
2. Đơn vị thông báo hàng hóa tồn đọng: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng
3. Đặc điểm của hàng hóa tồn đọng: Thông báo tìm chủ các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Nam Đình Vũ, Nam Hải Đình Vũ và kho CFS Hải An, CFS TASA (thành phố Hải Phòng) đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan (có trong danh sách đính kèm) đến nhận hàng.
4. Thời hạn nhận tài sản: Thời hạn để nhận hàng là 60 ngày kể từ ngày thông báo. Đối với hàng hóa dễ bị hư hỏng, hàng đông lạnh, hàng hóa là chất nguy hiểm, chất độc hại, hàng hóa có hạn sử dụng dưới 60 ngày, thời hạn để người đến nhận hàng là 15 ngày kể từ ngày thông báo. Nếu quá
5. Số điện thoại liên hệ: 0976.393.686
6. Địa chỉ Email: 2lantapdi@gmail.com
7. Mã chuyển khoản: haiphong74042109
8. Danh sách file đính kèm:

Tin khác

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng:

Thông báo hàng hóa nhập khẩu quá 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng không có người đến nhận

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép - Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Tìm chủ hàng của lô hàng hóa nhập khẩu quá 90 ngày

Tìm chủ hàng của lô hàng hóa nhập khẩu quá 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng không có người đến nhận tại cảng Quốc tế Tân cảng Cái Mép - TCIT.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép - Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu: Thông báo tìm chủ hàng của 01 container nhập khẩu tồn đọng tại Cảng Quốc tế Tân cảng Cái Mép - TCIT

Thông báo tìm chủ hàng hóa của 1 container nhập khẩu quá 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng không có người đến nhận tại cảng Quốc tế Tân cảng Cái Mép - TCIT.

Đội Giám sát - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ: Thông báo tìm chủ sở hữu hàng hóa tồn đọng

Thông báo hàng hóa dễ bị hư hỏng, hàng đông lạnh, hóa chất nguy hiểm, độc hại, hàng hóa có hạn sử dụng dưới 60 ngày

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng: Thông báo tìm chủ hàng hóa nhập khẩu tồn đọng quá hạn 90 ngày

Thông báo tìm chủ hàng hóa nhập khẩu quá 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng không có người đến nhận tại kho bãi cảng thuộc địa bàn hoạt động hải quan

Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài: Thông báo tìm chủ sở hữu hàng hóa tồn đọng trên 90 ngày

Thông báo tìm chủ sở hữu hàng hoá tồn đọng trên 90 ngày tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đình Vũ: Thông báo tìm chủ sở hữu hàng hóa tồn đọng, quá hạn mở tờ khai tại Cảng, kho CFS

Thông báo tìm chủ sở hữu hàng hóa tồn đọng, quá hạn mở tờ khai tại Cảng, kho CFS.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng: Thông báo tìm chủ sở hữu các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Hải An, Nam Đình Vũ, Nam Hải Đình Vũ và kho CFS Hải An

Thông báo tìm chủ sở hữu các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Hải An, Nam Đình Vũ, Nam Hải Đình Vũ và kho CFS Hải An

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 -Cục Hải quan Tp. Hải Phòng: Thông báo tìm chủ sở hữu hàng hóa quá thời hạn khai hải quan, hàng hóa quá 90 ngày

Thông báo tìm chủ sở hữu hàng hóa quá thời hạn khai hải quan, hàng hóa quá 90 ngày

Đội Giám sát Hải quan - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ: Thông báo tìm chủ sở hữu các lô hàng hóa tồn đọng tại kho bãi cảng Lạch Huyện, kho CFS, kho bãi cảng Đình Vũ ...

Thông báo tìm chủ sở hữu các lô hàng hóa tồn đọng tại kho bãi cảng Lạch Huyện; kho CFS, kho bãi cảng Đình Vũ và tại các kho CFS đối vớihàng hóa tồn đọng quá 60 ngày
Phiên bản di động