Văn phòng HĐND&UBND huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.