Công ty Quản lý Tài sản Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội