Ngân hàng tập trung vốn cho lĩnh vực ưu tiên, dòng tiền chảy vào bất động sản bị thu hẹp

Ngân hàng tập trung vốn cho lĩnh vực ưu tiên, dòng tiền chảy vào bất động sản bị thu hẹp

Một số thông điệp cho thấy các ngân hàng sẽ giảm tốc tín dụng vào nửa cuối năm và điều này có thể sẽ khiến cho dòng tiền chảy vào bất động sản bị thu hẹp. Lý do là tín dụng ngân hàng đã có tốc độ tăng trưởng khá nhanh trong mấy tháng qua, khiến ngân hàng phải thu hẹp một số nhóm đối tượng cho vay để không bị vượt hạn mức tín dụng, trong khi các ngân hàng sẽ phải tập trung dòng tiền cho những lĩnh vực ưu tiên.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động