Quy định mới về sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Quy định mới về sắp xếp lại, xử lý tài sản công

(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.
Các bộ, ngành phải đề xuất xử lý trụ sở cũ của đơn vị mình

Các bộ, ngành phải đề xuất xử lý trụ sở cũ của đơn vị mình

Về những trụ sở bỏ trống do được xây dựng trụ sở mới ở địa phương bị xuống cấp, hư hỏng, Bộ Tài chính cho biết, các bộ, cơ quan trung ương có trách nhiệm đề xuất phương án xử lý đối với nhà, đất của cơ quan, đơn vị mình quản lý theo đúng quy định.
|< < 1 2 3 4 5 > >|