Hà Nội cần tạo giải pháp đột phá để  giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt trên 90%

Hà Nội cần tạo giải pháp đột phá để giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt trên 90%

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu chính quyền thành phố cần tiếp tục nghiên cứu các giải pháp có tính căn cơ, tính đột phá nhằm thúc đẩy ngân vốn đầu tư công của các cấp, các ngành, các địa phương, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt kết quả cao nhất, tối thiểu phải đạt tỷ lệ giải ngân trên 90%.
Làm gì để định giá đất chuẩn?

Làm gì để định giá đất chuẩn?

Giải pháp cho vấn đề định giá đất là phải vừa sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013, vừa sửa đổi, bổ sung các Nghị định đã ban hành, đồng thời xây dựng các Nghị định, Thông tư mới cho những việc chưa được hướng dẫn thi hành.
Hà Nội thu khoảng 3.106 tỷ đồng từ đấu giá đất trong 6 tháng đầu năm

Hà Nội thu khoảng 3.106 tỷ đồng từ đấu giá đất trong 6 tháng đầu năm

Theo thông tin từ UBND TP.Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2022, thành phố đã tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn và các kế hoạch, chương trình, đề án về lĩnh vực môi trường, khoáng sản, tài nguyên. Thông qua công tác quản lý đất đai trên địa bàn, Hà Nội đã thu khoảng 3.106 tỷ đồng từ đấu giá đất, đạt 24,94% kế hoạch.
Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước: Cần hoàn thiện để gia tăng thêm nhiều tiện ích

Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước: Cần hoàn thiện để gia tăng thêm nhiều tiện ích

Sau hơn 4 năm Kho bạc Nhà nước triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đã có rất nhiều tiện ích cho cả các giao dịch viên kho bạc, cũng như các đơn vị sử dụng ngân sách. Tuy nhiên, để gia tăng thêm nhiều tiện ích mang lại nhiều hơn nữa các thuận lợi cho khách hàng và đơn vị sử dụng ngân sách, dịch vụ công trực tuyến cần phải được hoàn thiện hơn nữa.
|< < 1 2 3 4 5 > >|