Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ đấu giá tài sản theo hình thức rút gọn

(4/19/2021)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(theo thủ tục rút gọn)

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: số 19 Lý Thường Kiệt, P.Đồng Hải, TP.Đồng Hới, T.Quảng Bình.

Tổ chức có tài sản đấu giá: Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: số 7 đường Cô Tám, TP.Đồng Hới, T.Quảng Bình.

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Tài sản đấu giá: Tài sản bị tịch thu theo Quyết định số 00017087: Giá khởi điểm: 24. 600.000 đồng.

Giá khởi điểm của tài sản trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật.

(Bảng kê chi tiết tài sản được niêm yết tại Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ và Trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 100.000 đồng/hồ sơ đăng ký tham gia.

Tiền đặt trước: 4.920.000 đồng.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản; hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản trong thời hạn quy định; có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, đúng thời hạn.

Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:

Thời gian xem tài sản: Từ 8h00’ ngày 22/04/2021 đến 17h00’ ngày 23/04/2021.

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 8h00’ ngày 19/04/2021 đến 17h00’ ngày 23/04/2021.

Địa điểm liên hệ để tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nộp hồ sơ: Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: Số 19 Lý Thường Kiệt, P.Đồng Hải, TP.Đồng Hới, T.Quảng Bình.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 8h00’ ngày 20/04/2021 đến 17h00’ ngày 23/04/2021.

Thời gian tổ chức đấu giá: 8h30’ ngày 26/04/2021.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Địa điểm xem tài sản: Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình.

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại phòng đấu giá của Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: 19 Lý Thường Kiệt, P.Đồng Hải, TP.Đồng Hới, T.Quảng Bình.

Điện thoại: 0969.663.579.

Các tin khác