Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ đấu giá QSDĐ

(5/12/2021)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ) tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá:

1.1. Quyền sử dụng 27 ô đất ở tại xã Sơn Thủy và xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

 

STT

Thửa đất/ô đất

Diện tích

Gía khởi điểm

Thành tiền

Tiền đặt trước

Bước giá

Tiền hồ sơ

  

m2

đồng/m2

đồng/ô

đồng/ô

đồng/ô

đồng/hs

I

Xã Tu Vũ

      
 

Khu 17, Đồng Thị

  

10.125.000.000

   

1

LK-01

200,0

5.000.000

1.000.000.000

200.000.000

50.000.000

500.000

2

LK-02

200,0

5.000.000

1.000.000.000

200.000.000

50.000.000

500.000

3

LK-03

200,0

5.000.000

1.000.000.000

200.000.000

50.000.000

500.000

4

LK-04

200,0

5.000.000

1.000.000.000

200.000.000

50.000.000

500.000

5

LK-05

200,0

5.000.000

1.000.000.000

200.000.000

50.000.000

500.000

6

LK-06

200,0

5.000.000

1.000.000.000

200.000.000

50.000.000

500.000

7

LK-07

200,0

5.000.000

1.000.000.000

200.000.000

50.000.000

500.000

8

LK-08

200,0

5.000.000

1.000.000.000

200.000.000

50.000.000

500.000

9

LK-09

200,0

5.000.000

1.000.000.000

200.000.000

50.000.000

500.000

10

LK-10

225,0

5.000.000

1.125.000.000

200.000.000

50.000.000

500.000

 

Khu 13, Vật Trong

  

14.012.000.000

   

1

LK-01

281,0

4.000.000

1.124.000.000

200.000.000

50.000.000

500.000

2

LK-02

200,0

4.000.000

800.000.000

160.000.000

50.000.000

500.000

3

LK-03

200,0

4.000.000

800.000.000

160.000.000

50.000.000

500.000

4

LK-04

200,0

4.000.000

800.000.000

160.000.000

50.000.000

500.000

5

LK-05

200,0

4.000.000

800.000.000

160.000.000

50.000.000

500.000

6

LK-06

200,0

4.000.000

800.000.000

160.000.000

50.000.000

500.000

7

LK-07

200,0

4.000.000

800.000.000

160.000.000

50.000.000

500.000

8

LK-08

200,0

4.000.000

800.000.000

160.000.000

50.000.000

500.000

9

LK-09

200,0

4.000.000

800.000.000

160.000.000

50.000.000

500.000

10

LK-10

200,0

4.000.000

800.000.000

160.000.000

50.000.000

500.000

11

LK-11

200,0

4.000.000

800.000.000

160.000.000

50.000.000

500.000

12

LK-12

200,0

4.000.000

800.000.000

160.000.000

50.000.000

500.000

13

LK-13

200,0

4.000.000

800.000.000

160.000.000

50.000.000

500.000

14

LK-14

225,0

4.000.000

900.000.000

160.000.000

50.000.000

500.000

15

LK-15

225,0

4.000.000

900.000.000

160.000.000

50.000.000

500.000

16

LK-16

372,0

4.000.000

1.488.000.000

200.000.000

50.000.000

500.000

II

Khu 6, xã Sơn Thủy

      

1

Ô LK - 11

312,4

3.500.000

1.093.400.000

200.000.000

50.000.000

500.000

 

1.2. Quyền sử dụng 02 ô đất và tài sản gắn liền với đất tại khu 10, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

 

STT

Thửa/ô đất

Diện tích (m2)

Giá đất khởi điểm phê duyệt (đồng/m2)

Thành tiền giá khởi điểm (đồng/ô)

Giá trị khởi điểm tài sản gắn liền với đất phê duyệt (đồng)

Tổng giá trị khởi điểm QSDĐ và tài sản gắn liền với đất phê duyệt (đồng)

Tiền đặt trước (đồng/ô)

Bước giá (đồng/ô)

Tiền

hồ sơ (đ/hs)

1

01

152,2

3.500.000

532.700.000

6.297.000

538.997.000

100.000.000

50.000.000

500.000

2

02

152,2

3.500.000

532.700.000

6.297.000

538.997.000

100.000.000

50.000.000

500.000

 

Giá khởi điểm chưa bao gồm các khoản chi phí khác (thuế, phí, lệ phí,...) liên quan đến việc đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất cho thu tiền sử dụng đất.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Thanh Thủy (Hội đồng xử lý đấu giá QSD đất).

Địa chỉ: Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo (11/5/2021) đến 16h00, ngày 28/5/2021 (trong giờ hành chính) tại:

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Thủy.

+ Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

+ UBND các xã: Đồng Trung, Sơn Thủy, Tu Vũ.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 13/5 và 14/5/2021 (Trong giờ hành chính) tại vị trí tài sản đấu giá. Khách hàng có nhu cầu đi xem tài sản liên hệ trước với Công ty để được hướng dẫn đi xem ô đất trên thực địa hoặc sơ đồ của ô đất.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá:

- Điều kiện: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai 2013, đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016.

- Cách thức: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ, nộp phiếu trả giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước đúng thời gian quy định.

- Nộp hồ sơ đấu giá và phiếu trả giá: Từ ngày thông báo (11/5/2021) đến 16h30’ ngày 28/5/2021, hồ sơ đấu giá và phiếu trả giá của khách hàng được niêm phong và “gửi bảo đảm” qua đường bưu chính đến Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Thanh Thủy (Thời gian tính theo thời gian Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Thanh Thủy nhận được).

6. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/5/2021 đến 17h00’ ngày 31/5/2021 nộp tiền vào tài khoản số: 2717201003968 tại Ngân hàng Agribank Thanh Thủy.

Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

7. Thời gian, địa điểm buổi công bố giá: Bắt đầu từ 08h00’ ngày 01/06/2021 (thứ ba) tại Hội trường UBND xã Tu Vũ.

8. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

* Chi tiết liên hệ:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ - ĐT: 0210 3842 215).

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Thủy (Địa chỉ: UBND huyện Thanh Thủy – Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ - ĐT: Chị Hải 0388976048).

- UBND các xã: Đồng Trung, Sơn Thủy, Tu Vũ.

 

 

Các tin khác