Skip to content
Thông tin đấu giá

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị đấu giá tài sản

(2/25/2021)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị. Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: Km2 Quốc Lộ 9, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 12/3/2021, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản:

- Tên tài sản: Lô hàng gồm 105 chai rượu Chiavas regal aged 12 years loại 700ml/chai, 105 chai rượu Chiavas regal aged 18 years loại 700ml/chai và 177 chai rượu Royal Salute 21 years old loại 700ml/chai (do Scotland sản xuất)

- Nơi có tài sản: Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an tỉnh Quảng Trị.

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, thời gian nộp tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: 381.000.000 đồng.

- Tiền đặt trước: 38.000.000 đồng.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 09/3/2021 đến ngày 11/3/2021, khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 3902 201 007 221 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị mở tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh TP Đông Hà (trong giờ hành chính).

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 02/3/2021 đến ngày 09/3/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị.

- Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu), nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước trong thời hạn quy định.

- Cách thức đăng ký: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

Vậy, Trung tâm thông báo cho các tổ chức có nhu cầu đến làm thủ tục tham gia đấu giá.

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị, Điện thoại: 0233.3550.854.

 

BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Tổ chức đấu giá vào lúc 8h00' ngày 12/3/2021

STT

Tên

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

(đồng)

Thành tiền

1

Rượu Chivas regal aged 12 year loại 700ml/chai do Scotland sản xuất

Chai

105

350.000

36.750.000

2

Rượu Chivas regal aged 18 year loại 700ml/chai do Scotland sản xuất

Chai

105

750.000

78.750.000

3

Rượu Royal Salute 21 year old loại 700ml/chai do Scotland sản xuất

Chai

177

1.500.000

265.500.000

Tổng cộng

   

381.000.000

 

 

Các tin khác