Skip to content
Thông tin đấu giá

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng đấu giá tài sản

(2/25/2021)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Công an quận Liên Chiểu - Địa chỉ: Số 42 Ngô Thị Nhậm, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

3. Tên tài sản đấu giá:

- Tài sản 1: 1.188 sản phẩm phụ kiện điện thoại, đồ điện tử, hàng hóa tiêu dùng các loại. Giá khởi điểm tài sản 20.820.000 đồng;

- Tài sản 2: 1.212 sản phẩm quần áo, giày, dép, ví các loại. Giá khởi điểm tài sản 25.250.000 đồng;

- Tài sản 3: 1.186 sản phẩm phụ kiện điện thoại, áo, kính các loại. Giá khởi điểm tài sản 12.100.000 đồng

- Tài sản 5: 770 đôi tất các loại. Giá khởi điểm tài sản 7.700.000 đồng;

- Tài sản 7: 3.510 sản phẩm quần áo, váy, đồ bộ các loại. Giá khởi điểm tài sản 23.900.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đến trước 16 giờ 00 ngày 09/3/2021 tại kho Công an quận Liên Chiểu

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá đến trước 16 giờ 00 ngày 09/3/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ:

Tài sản 1: 100.000 đồng; Tài sản 2: 100.000 đồng; Tài sản 3: 50.000 đồng; Tài sản 5: 50.000 đồng; Tài sản 7: 100.000 đồng;

- Tiền đặt trước:

Tài sản 1: 4.000.000 đồng; Tài sản 2: 5.000.000 đồng: Tài sản 3: 2.000.000 đồng; Tài sản 5: 1.500.000 đồng; Tài sản 7: 4.000.000 đồng;

7. Thời hạn, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: Từ ngày thông báo, niêm yết đến trước 16 giờ 00 ngày 09/3/2021

Điều kiện: Có Phiếu đăng ký đấu giá tài sản, đã nộp đủ tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá; Cách thức đăng ký: Cá nhân có Giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ

8. Thời hạn bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Từ ngày đủ điều kiện bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu, đến trước 10 giờ 00 ngày 12/3/2021

9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 12/3/2021, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên

11. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678 – 3895593. Website: www.daugia.danang.gov.vn./.

imageimageimageimage

image

image

 

Các tin khác