Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát đấu giá QSDĐ

(5/4/2021)

THÔNG BÁO

(V/v đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư nông thôn

Phú Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa )

Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát – Địa chỉ: HH21-03, đường Hoa Hồng 21, khu đô thị Vinhomes Starcity, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóathông báo niêm yết về việc đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Mặt bằng khu dân cư nông thôn xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc theo quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất số: 74/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2021; 7210/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2019; 4460/QĐ-UBND ngày 07 tháng 08 năm 2019 của UBND huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 45 lô đất ở tại: Khu dân cư nông thôn xã Phú Lộc năm 2019, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.(Kèm theo mặt bằng quy hoạch)

2. Người có tài sản đấu giá, địa chỉ người có tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

- Người có tài sản: UBND huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá

- Địa chỉ người có tài sản: Thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá

- Nơi có tài sản: Xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá

3. Mục đích, hình thức giao đất, thời hạn sử dụng đất:

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn giao đất: Lâu dài.

4. Diện tích, Giá khởi điểmvà tiền đặt trước tài sản đấu giá(kèm theo phụ lục)

- Giá khởi điểm: Từ 220.500.000 đồng – đến 1.314.500.000 đồng /01 lô

- Tiền đặt trước: Từ 40.000.000 đồng - đến 150.000.000 đồng/01 hồ sơ

(Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm tiền lệ phí trước bạ và tiền phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: Từ 200.000 đồng – đến 500.000 đồng/01 hồ sơ . (Hồ sơ đã mua không hoàn trả hoặc đổi lại).

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 01 (một) vòng tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 06/05/2021 đến ngày 18/05/2021(Trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại Công sở UBND xã Phú Lộc và tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

- Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 10/05/2021đến ngày 11/05/2021

- Địa điểm tại: UBND xã Phú Lộc(Trong giờ hành chính)

9. Thời gian địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá;

- Khách hàng tham gia đấu giá nộp hoặc chuyển khoản tiền đặt trước vào tài khoản tạm giữ của Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát số: 50110001329666 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Thanh Hóa trong 03 ngày: Từ ngày 18/05/2021 đến ngày 20/05/2021.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá QSD đất thì xin lưu ý về thời gian mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty chúng tôi cho phù hợp với thời gian quy định.

10. Thời gian, địa điểm thu hồ sơ tham gia đấu giá (Trong giờ hành chính)

- Từ ngày 06/05/2021 đến ngày 18/05/2021 thu tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát.

-Ngày 18/05/2021 thu tại Trụ sở UBND xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký + 01 CMND (phô tô) + 01 Sổ hộ khẩu (phô tô) + Bản sao giấy nộp tiền đặt trước vào tài khoản của công ty (Nếu có). Khách hàng nộp tiền vào tài khoản theo tên của người đăng ký tham gia đấu giá.

Hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá: Nộp đủ thành phần hồ sơ theo quy định và tiền đặt trước báo nổi trong tài khoản nêu trên của Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát trước 17h00 ngày 20/05/2021.

Nội dung nộp tiền ghi: Họ tên người nộp tiền + CMND nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc. Ví dụ: Nguyễn Văn A 172299988 nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

-Thời gian: Bắt đầu từ 08h00 ngày 21/05/2021.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường UBND xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

12. Thời gian trả lại tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá:

- Công ty sẽ trả lại tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá trong 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. Khách hàng tham gia đấu giá không trúng đấu giá nhận lại tiền đặt trước qua hình thức nào thì đăng ký vào đơn đăng ký nhận lại tiền đặt trước kèm trong hồ sơ đấu giá.

- Khách hàng tham gia đấu giá tài sản nếu cần biết thêm thông tin chi tiết thì liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát qua số ĐT: 0966.073.802 hoặc 097.580.6666 (Trong giờ hành chính).

 DANH MỤC CÁC LÔ ĐẤT TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT

Khu dân cư nông thôn xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

STT

Lô số

Diện tích (m2)

Giá phê duyệt (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Phí hồ sơ tham gia đấu giá

Tiền đặt trước

Ghi chú

I

Mặt bằng số 04 tại thôn Giữa

1

Lô số 01

200,0

3.000.000

600.000.000

500.000

100.000.000

 

2

Lô số 02

200,0

3.000.000

600.000.000

500.000

100.000.000

 

II

Mặt bằng số 05 tại thôn Xuân Yên

3

Lô số 01

200,0

2.100.000

420.000.000

200.000

75.000.000

 

4

Lô số 02

200,0

2.100.000

420.000.000

200.000

75.000.000

 

5

Lô số 03

200,0

2.100.000

420.000.000

200.000

75.000.000

 

6

Lô số 04

200,0

2.100.000

420.000.000

200.000

75.000.000

 

III

Mặt bằng số 06 tại khu ngõ ông Bảo, thôn Hậu

7

Lô số 01

200,0

2.000.000

400.000.000

200.000

75.000.000

 

8

Lô số 02

200,0

2.000.000

400.000.000

200.000

75.000.000

 

9

Lô số 03

200,0

2.000.000

400.000.000

200.000

75.000.000

 

10

Lô số 04

200,0

2.000.000

400.000.000

200.000

75.000.000

 

11

Lô số 05

200,0

2.000.000

400.000.000

200.000

75.000.000

 

12

Lô số 06

200,0

2.000.000

400.000.000

200.000

75.000.000

 

13

Lô số 07

207,0

2.000.000

414.000.000

200.000

75.000.000

 

IV

Mặt bằng số 07 tại khu nam trường cấp 2, thôn Trước

14

Lô số 01

196,0

2.000.000

392.000.000

200.000

75.000.000

 

15

Lô số 02

196,0

2.000.000

392.000.000

200.000

75.000.000

 

16

Lô số 03

196,0

2.000.000

392.000.000

200.000

75.000.000

 

17

Lô số 04

196,0

2.000.000

392.000.000

200.000

75.000.000

 

18

Lô số 05

196,0

2.000.000

392.000.000

200.000

75.000.000

 

19

Lô số 06

196,0

2.000.000

392.000.000

200.000

75.000.000

 

20

Lô số 07

196,0

2.000.000

392.000.000

200.000

75.000.000

 

21

Lô số 08

200,0

2.000.000

400.000.000

200.000

75.000.000

 

22

Lô số 09

200,0

2.000.000

400.000.000

200.000

75.000.000

 

23

Lô số 10

200,0

2.000.000

400.000.000

200.000

75.000.000

 

24

Lô số 11

200,0

2.000.000

400.000.000

200.000

75.000.000

 

25

Lô số 12

200,0

2.000.000

400.000.000

200.000

75.000.000

 

26

Lô số 13

200,0

2.000.000

400.000.000

200.000

75.000.000

 

27

Lô số 14

200,0

2.500.000

500.000.000

200.000

100.000.000

 

28

Lô số 15

200,0

2.500.000

500.000.000

200.000

100.000.000

 

29

Lô số 16

200,0

2.500.000

500.000.000

200.000

100.000.000

 

30

Lô số 17

200,0

2.500.000

500.000.000

200.000

100.000.000

 

31

Lô số 18

200,0

2.500.000

500.000.000

200.000

100.000.000

 

32

Lô số 19

200,0

2.500.000

500.000.000

200.000

100.000.000

 

V

Mặt bằng số 08 (Số Quyết định 228/QĐ-UBND ngày 17/01/2020)

33

Lô số 08

265,5

2.900.000

769.950.000

500.000

150.000.000

 

34

Lô số 12

263,5

2.900.000

764.150.000

500.000

150.000.000

 

35

Lô số 34

239,0

5.500.000

1.314.500.000

500.000

150.000.000

 

VI

Mặt bằng số 08 (Số Quyết định 2528/QĐ-UBND ngày 31/07/2020)

36

Lô số 18

187,5

2.900.000

543.750.000

500.000

100.000.000

 

37

Lô số 19

183,5

2.900.000

532.150.000

500.000

100.000.000

 

38

Lô số 20

186,5

2.900.000

540.850.000

500.000

100.000.000

 

39

Lô số 24

180,5

2.900.000

523.450.000

500.000

100.000.000

 

40

Lô số 40

183,5

2.900.000

532.150.000

500.000

100.000.000

 

41

Lô số 41

189,0

2.900.000

548.100.000

500.000

100.000.000

 

42

Lô số 42

183,5

2.900.000

532.150.000

500.000

100.000.000

 

43

Lô số 43

188,0

2.900.000

545.200.000

500.000

100.000.000

 

VII

Mặt bằng số 09 nhà văn hoá thôn Đồng Hóp

44

Lô số 01

490,0

450.000

220.500.000

200.000

40.000.000

 

45

Lô số 02

490,0

450.000

220.500.000

200.000

40.000.000

 

Tổng cộng

9.609,0

 

21.425.400.000

 

 

 

 

Các tin khác