Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty đấu giá hợp danh Nam Giang đấu giá tài sản

(5/4/2021)

THÔNG BÁO

V/v: Đấu giá tài sản

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 36/21/HĐDV-ĐGTS ngày 27 tháng 04 năm 2021 giữa Công ty đấu giá hợp danh Nam Giang và Công an thành phố Thủ Đức.

Công ty đấu giá hợp danh Nam Giang có kế hoạch tổ chức đấu giá tài sản sau:

Tài sản đấu giá: Lô 10 (mười) xe ô tô là phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu bán phế liệu, tận dụng phụ tùng. (Danh mục đính kèm)

Nguồn gốc tài sản: là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Đặc điểm của tài sản: Theo phụ lục đính kèm Quyết định về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu số 400/QĐ-CATP-CATP.TĐ ngày 04/03/2021 của Công an thành phố Hồ Chí Minh.

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 38.700.000 đồng (Viết bằng chữ: Ba mươi tám triệu, bảy trăm ngàn đồng).

Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), người mua được tài sản phải nộp thuế giá trị gia tăng (nếu có) theo quy định pháp luật và chịu mọi chi phí di dời, vận chuyển.

Tiền đặt trước: 15% so với giá khởi điểm nộp vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Nam Giang.

Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá: bỏ phiếu kín gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Thời gian đăng ký, xem tài sản và tổ chức bán đấu giá:

Các cá nhân, tổ chức không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản tham khảo hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký trong giờ hành chính từ ngày 28/04/2021 đến 17h00 ngày 11/05/2021, tại Công ty đấu giá hợp danh Nam Giang.

Tiền mua hồ sơ đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ

Thời gian đóng tiền đặt trước: trong giờ hành chính các ngày 11/05/2021, ngày 12/05/2021và ngày 13/05/2021 (trừ trường hợp Công ty đấu giá hợp danh Nam Giang và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác), nộp vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Nam Giang.

Thời gian xem tài sản: trong giờ hành chính các ngày 10/05/2021 đến 17h00 ngày 11/05/2021, xem tại số 39 Thống Nhất, phường Bình Thọ, TP thủ Đức và số 9 xa lộ Hà Nội, phường Hiệp phú, TP Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Tổ chức đấu giá: lúc 14h00 ngày 14/05/2021.

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại 21 Phan Kế Bính, Phường ĐaKao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản: Người trúng đấu giá nộp 100% tiền trúng đấu giá trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành. Toàn bộ số tiền được nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở tài chính thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ liên hệ:

Công ty đấu giá hợp danh Nam Giang - 21 Phan Kế Bính, Phường ĐaKao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại : 028 39100057.

Công an thành phố Thủ Đức – 371 đường Đoàn Kết, phường Bình Thọ, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 38972025.

Lưu ý:

Tài sản được bán theo hiện trạng, khách hàng xem tài sản trước khi nộp hồ sơ đăng ký đấu giá và chịu mọi trách nhiệm, không khiếu nại, khiếu kiện về chất lượng tài sản đấu giá nếu mua được tài sản.

Thông báo này thay cho thư mời tham dự đấu giá, nếu không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước chúng tôi sẽ thông báo sau./.

Các tin khác