Skip to content
Thông tin đấu giá

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa bán đấu giá tài sản

(10/19/2018)

 

 

TRUNG TÂM DV ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH KHÁNH HÒA

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tổ chức đấu giá tài sản: TRUNG TÂM DV ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Số 77 đường 23/10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Người có tài sản đấu giá: ĐỘI KIỂM LÂM CƠ ĐỘNG VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG

Địa chỉ: 394A Tỉnh Lộ 2, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm: Tài sản đấu giá là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước. Cụ thể:

3.1. Tài sản đấu giá: 23,563 m3 gỗ tròn, xẻ hộp các loại, 450 kg gốc rễ có hình thù phức tạp nhóm IIA (Vù hương) và 02 Máy cưa CARTON DS 6500 có xích và lam cưa dài 60 cm đã qua sử dụng.

Đặc điểm của tài sản:

 

STT

Nhóm gỗ

Khối lượng (m3, kg, chiếc)

I

Gỗ xẻ hộp quý hiếm nhóm IIA

0,912

1

Pơ mu, vù hương

0,912

II

Gỗ xẻ hộp thông thường

21,365

1

Nhóm II (Kiền kiền)

0,536

2

Nhóm IV (Thông nàng)

4,886

3

Nhóm V (Săng trắng, Cồng chim, Giẻ, Dái ngựa, Trâm tía)

12,180

4

Nhóm VI (Lòng mang, Trám hồng, Xoan đào)

2,068

5

Nhóm VII (Gáo vàng, Trám trắng, Mò cua)

1,695

III

Gỗ tròn thông thường (Nhóm 5 – Ké)

1,286

IV

Gỗ gốc rễ có hình thù phức tạp thuộc loài nguy cấp, quý hiếm (Nhóm IIA – Vù hương)

450 kg

V

Máy cưa CARTON DS 6500 có xích và lam cưa dài 60 cm

02 chiếc

Tổng cộng

23,563 m3 gỗ tròn, xẻ hộp các loại, 450 kg gốc rễ có hình thù phức tạp nhóm IIA (Vù hương) và 02 Máy cưa CARTON DS 6500 có xích và lam cưa dài 60 cm đã qua sử dụng

 

(Có Bảng kê kèm theo)

3.2. Giá khởi điểm: 151.724.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi mốt triệu, bảy trăm hai mươi bốn ngàn đồng).

Tài sản được bán theo hiện trạng và bàn giao tại nơi có tài sản. Người mua được tài sản phải chịu chi phí vận chuyển, các chi phí liên quan và chịu các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 25/10/2018 đến ngày 26/10/2018 (trong giờ hành chính), tại Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 19/10/2018 đến ngày 29/10/2018 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng / 1 hồ sơ;

- Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng / 1 hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

7.1. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn mà Trung tâm đã thông báo, người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

7.2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 19/10/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 29/10/2018 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

7.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 29/10/2018, 30/10/2018 và 31/10/2018. Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được xác định có trong tài khoản của Trung tâm, hạn chót đến ngày 31/10/2018.

7.4. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

Số tài khoản: 4700211.000135 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

7.5. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có :

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ CMND hợp lệ hoặc Hộ chiếu của người đăng ký (đối với cá nhân); Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập (đối với cơ quan, tổ chức) (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Trường hợp đăng ký thay phải có Giấy ủy quyền đăng ký tham gia đấu giá, có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật (nếu có). 

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 01/11/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa Hòa (Số 77 đường 23/10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Những thông tin cần thiết khác:

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Số tiền trúng đấu giá còn lại trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua tài sản cho Bên A theo quy định tại Khoản 7 Điều 24 của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Trường hợp quá thời hạn trên mà người trúng đấu giá chưa thanh toán đủ số tiền mua tài sản thì người trúng đấu giá phải nộp khoản tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Việc đấu giá tài sản được niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng và Trang thông tin điện tử về tài sản công./.

 

Các tin khác