Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Miền Nam đấu giá tài sản

(11/8/2018)

 

  

 

Thông báo

Bán đấu giá tài sản

Tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Miền Nam, tầng 6, tòa nhà M-H, số 728 – 730, Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

Người có tài sản đấu giá: Kho bạc Nhà nước TP.Hồ Chí Minh, số 37 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào hồi 14 giờ ngày 26/11/2018, tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Miền Nam, tầng 6, tòa nhà M-H, số 728 – 730, Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

Tài sản đấu giá: Trạm biến áp 2000 KVA, số 37 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Giá khởi điểm: 38.000.000 đồng (Ba mươi tám triệu đồng).

Nộp tiền đặt trước: 5.700.000 (Năm triệu bảy trăm nghìn đồng) vào ngày 21/11/2018, 22/11/2018, 23/11/2018

Thời gian, địa điểm đăng ký: Bán hồ sơ và nhận đăng ký từ ngày 08/11/2018 đến 22/11/2018 trong giờ hành chính, tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Miền Nam, tầng 6, tòa nhà M-H, số 728 – 730, Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại liên hệ: 0903835468. (028) 39225746.

Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ;

Xem tài sản, hồ sơ pháp lý tài sản: Tại số 37 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Hình thức đấu giá; Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác