Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam đấu giá tài sản

(4/12/2019)

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẮC TRUNG NAM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

(đấu giá lần 2)

Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam

- Địa chỉ: số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, tổ 43, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- ĐT: 024.3782.0483.

Người có tài sản bán đấu giá: Văn phòng Kiểm toán Nhà nước

- Địa chỉ: Số 116 Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian đấu giá: 09h30 ngày 26/4/2019.

Địa điểm đấu giá: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

Tài sản bán đấu giá: Hệ thống điều hòa trung tâm

Nguồn gốc pháp lý của tài sản: Là tài sản thanh lý của Kiểm toán Nhà nước

Nơi để tài sản: 111 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Giá khởi điểm: 892.186.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm chín mươi hai triệu, một trăm tám mươi sáu nghìn đồng chẵn) - (Giá chưa bao gồm thuế GTGT) – đây là giá bán tại chỗ, toàn bộ chi phí vận chuyển, bốc xếp, cắt phá,... do người mua được tài sản chịu.

Tiền đặt trước: 178.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi tám triệu đồng chẵn./.)

Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Giờ hành chính từ ngày 11/4 đến ngày 23/4/2019 (Trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ)

Địa điểm: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo điều 38 của Luật đấu giá (Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu)

Chúng tôi cam kết chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về thủ tục và trình tự đấu giá nếu có sai sót.

 

 

 

Các tin khác