Skip to content
Thông tin đấu giá

Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tân Phú đấu giá tài sản

(4/23/2019)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá;

a. Tên và địa chỉ tổ chức đấu giá:

- Tên Công ty: Chi nhánh Công ty Cổ phần Đấu giá Việt Nam.

- Địa chỉ: 108 Hoa Cúc, phường 7, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028.35174055.

b. Cơ quan có tài sản đấu giá;

- Tên cơ quan: Phòng Tài chính Kế hoạch quận Tân phú

- Địa chỉ: 70 A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

- Thời gian: lúc 10 giờ 00 ngày 15/5/2019, địa điểm tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Đấu giá Việt Nam, số 108 Hoa Cúc, phường 7, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

3.1 Tên tài sản: Tài sản tiêu hủy đã qua sử dụng, gồm:

- Phế liệu của 80 xe gắn máy các loại đã qua sử dụng: 80 chiếc.

- Điện thoại di động các loại đã hư, cũ: 76 cái.

- Đầu CPU vi tính hư cũ: 03 cái.

- Màn hình vi tính hư cũ: 02 cái.

- Bàn phím vi tính hư cũ: 02 cái.

- Chuột vi tính hư cũ: 02 cái.

- Ti vi samsung hư cũ: 01 cái.

- Ti vi Sony hư cũ: 01 cái.

- Ti vi JVC hư cũ: 01 cái.

- Đầu thu tín hiệu sóng truyền hình K hư cũ: 01 cái.

- Đầu phát wifi hư cũ: 02 cái.

- Máy tính cá nhân hư cũ: 01 cái.

- Cân điện tử hư cũ: 01 cái.

- Máy khoan cầm tay hư cũ: 01 cái.

- Máy mài cầm tay hư cũ: 01 cái

- Phế liệu roi điện hư cũ: 01 cái.

- Xe đạp hư cũ: 01 cái.

3.2 Nơi có tài sản đấu giá: Kho Công sản quận Tân Phú số 16-18 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước:

a. Giá khởi điểm: Giá khởi điểm của sản tiêu hủy đã qua sử dụng là 117.036.000 đồng (Một trăm mười bảy triệu không trăm ba mươi sáu ngàn đồng).

b. Tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước mà người đăng ký mua tài sản phải nộp là 20% tổng giá trị tài sản của từng tài sản đấu giá.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong giờ hành chính, các ngày 10/5/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 13/5/2019, nộp vào Tài khoản Chi nhánh Công ty Cổ phần Đấu giá Việt Nam. Tài khoản số 1381.0000.122688, mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Bến Nghé.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian phát hành hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký: trong giờ hành chính, từ ngày 24/4/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/5/2019.

- Địa điểm: tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Đấu giá Việt Nam

- Điều kiện tham gia đấu giá:

+ Là pháp nhân có đăng ký kinh doanh đúng ngành nghề.

+ Chịu toàn bộ chi phí trong quá trình bốc vác, vận chuyển tài sản ra khỏi Kho Công sản Quận.

+ Chịu trách nhiềm về an toàn lao động, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường khu vực Kho công sản Quận Tân Phú, có biện pháp phòng cháy, chữa cháy và phải chịu chi phí bồi thường nếu xẩy ra sự cố.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: đến tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Đấu giá Việt Nam để mua hồ sơ đấu giá.

Về file tập tin dạng Word, Phòng Tài chính Kế hoạch quận Tân Phú đã gửi vào thư điện tử (email) theo địa chỉ: taisancong@mof.gov.vn.

Đề nghị Trung tâm dữ liệu quốc gia về tài sản công quan tâm và sớm đăng tải thông tin đấu giá thanh lý vật tư thu hồi từ các công trình lên Trang thông tin điện tử về tài sản công.

 

  

 

 

Các tin khác