Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty đấu giá hợp danh Hồng Giang đấu giá tài sản

(4/23/2019)

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 

 

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: NHNo và PTNT VN – CN Cốc Lếu Lào Cai, địa chỉ: Số 038, đường Cốc Lếu, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Hồng Giang, số nhà 087 đường Thanh Niên, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

3.1.1 Tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: AC650998, vào sổ cấp GCN: 299 do UBND TP Lào Cai cấp ngày 11/07/2006, mang tên hộ ông: Trần Mạnh Hùng. Cụ thể như sau:

- Thửa đất số: 107 ; Tờ bản đồ số: C8

- Địa chỉ thửa đất: Tổ 9, phố Trần Quốc Toản, phường Cốc Lếu , TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Diện tích: 93,0m2 (Bằng chữ: Chín mươi ba mét vuông).

* Tài sản gắn liền với đất: Một căn nhà xây 6 tầng (Chưa đăng ký quyền sở hữu ). Không phải đối tượng của Hợp đồng thế chấp nhưng chúng tôi tự nguyện thoả thuận không tách rời quyền sử dụng đất. Cũng là đối tượng bị xử lý như tài sản thế chấp.

3.1.2 Tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: W136815, vào sổ cấp GCN: 00479 do UBND Thị xã Lào Cai cấp ngày 25/10/2002, mang tên hộ bà: Nguyễn Thị Hương. Cụ thể như sau:

- Thửa đất số: P08-08 ; Tờ bản đồ số: 148

- Địa chỉ thửa đất: Tổ 7, phường Cốc Lếu, thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai (Nay là: Tổ 9, phố Trần Quốc Toản, phường Cốc Lếu , TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

- Diện tích: 90,0m2 (Bằng chữ: chín mươi mét vuông).

* Tài sản gắn liền với đất: Một căn nhà xây 6 tầng (Chưa đăng ký quyền sở hữu ). Không phải đối tượng của Hợp đồng thế chấp nhưng chúng tôi tự nguyện thoả thuận không tác rời quyền sử dụng đất. Cũng là đối tượng bị xử lý như tài sản thế chấp.

3.2 Tổng giá khởi điểm: 15.000.000.000 đồng (Mười năm tỷ đồng chẵn).

3.3 Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm tương đương với số tiền 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 06, 07/05/2019.(Trong giờ hành chính), liên hệ Công ty đấu giá hợp danh Hồng Giang để đi xem tài sản.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 10/05/2019 tại Văn phòng giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Hồng Giang, địa chỉ: Số C2-05 đường Soi Tiền, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai.

- Nộp hồ sơ đấu giá: Gửi qua đường bưu điện bằng thư đảm bảo về Văn phòng giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Hồng Giang, địa chỉ: Số C2-05 đường Soi Tiền, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai trước 16h30 ngày 10/05/2019. Trường hợp khách hàng gửi hồ sơ chậm Công ty Đấu giá Hợp danh Hồng Giang sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của khách hàng và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Trong 03 ngày làm việc (Ngày 08,09,10/05/2019), Chuyển vào tài khoản số: 459901 tại Agribank Chi nhánh Cốc Lếu, Lào Cai; Chủ tài khoản: Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam Chi Nhánh Cốc Lếu, Lào Cai.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Trong 03 ngày làm việc sau phiên đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá:

- Thời gian: Từ 09h00 ngày 13/05/2019.

- Địa điểm: Tại Văn phòng giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Hồng Giang.

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá gián tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín, một vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

* Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Hồng Giang, số C2-05 đường Soi Tiền, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai. ĐT: 0931651999.

 

 

Các tin khác