Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam đấu giá tài sản

(5/17/2019)

 

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá hàng hóa

Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam (gọi tắt là Công ty) thông báo đấu giá hàng hóa do Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân (Địa chỉ: Ấp Mùa Xuân, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) chuyển giao như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền khai thác cừ tràm tại Ấp Mùa Xuân, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

(Đính kèm danh mục tài sản)

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 02 ngày, trong giờ hành chính (Từ ngày 29/5/2019 đến ngày 30/5/2019). Tại nơi tài sản tọa lạc.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 16/5/2019 đến 16h00 ngày 31/5/2019 tại Văn phòng Công ty (Trong giờ hành chính).

4. Giá khởi điểm: 571.314.500 đ.

5. Tiền hồ sơ: 500.000 đ/hồ sơ.

6. Tiền đặt trước: 85.000.000 đ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký: Đến hết 16h00 ngày 31/5/2019 tại Văn phòng Công ty.

- Điều kiện đăng ký: Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật về kinh tế, có đủ năng lực hành vi dân sự.

- Cách thức đăng ký:

+ Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Công ty

+ Tiền đặt trước nộp theo hình thức trực tiếp tại công ty hoặc chuyển khoản trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ.

- Tài khoản giao dịch: Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam.

- Số tài khoản: 73710000280246 Mở tại: Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hậu Giang.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến tổ chức vào lúc 14h00 ngày 03/6/2019 tại Hội trường Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân (Địa chỉ: Ấp Mùa Xuân, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).

9. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng phiếu kín nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá tối thiểu do đấu giá viên công bố (Nhưng không vượt quá 10% so với giá khởi điểm), không quy định mức tối đa.

10. Mọi chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH PHƯƠNG NAM

Số 37, đường Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (0293) 3. 58.39.39 – 0907 030 333

Website: www.daugiaphuongnam.com

 

 

 

 

DANH MỤC TÀI SẢN QUYỀN KHAI THÁC CỪ TRÀM

(Đính kèm theo Thông báo số 443/TB-ĐGPN ngày 15/5/2019 của Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam)

 

Stt

Tên tài sản

Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật

Số lượng

01

Cây chính phẩm

  
 

Nóng 5

- Cây thẳng dài: 4,5m.

- Đường kính ngọn 4,5cm trở lên.

6.727 cây

Nóng 4

- Cây thẳng dài: 4,5m.

- Đường kính ngọn 4,0cm - 4,5 cm.

7.688 cây

Cừ 5

- Cây thẳng dài: 4,5m.

- Đường kính ngọn 3,5cm – 4,0 cm.

19.220 cây

Cừ 4

- Cây thẳng dài: 4,0m.

- Đường kính ngọn 2,5cm – 3,5 cm

17.298 cây

02

Cây tận dụng

- Dài từ 3m- 4m.

- Đường kính ngọn 2,0cm

9.610 cây

03

Củi

- Nhỏ,cây cong dài < 3m.

- Vị trí đo đường kính tính từ mặt đất lên 1,3m< 3 cm.

5.766 cây

 

 

Các tin khác