Skip to content
Thông tin đấu giá

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo hủy đấu giá tài sản tại TB số 53/TB-ĐGTS ngày 13/05/2019

(5/17/2019)

 

THÔNG BÁO

V/v huỷ Thông báo đấu giá tài sản số 53/TB-ĐGQSDĐ ngày 13/5/2019.

Ngày 13/5/2019 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai đã ban hành Thông báo số 53/TB-ĐGQSDĐ, như sau:

Về tài sản đấu giá là: Đấu giá quyền sử dụng đất tại: Quy hoạch đường Cách Mạng, tổ dân phố 9, thị trấn Chư Sê: Mục đích: Đất thương mại dịch vụ; thời hạn sử dụng: 50 năm.(Theo bảng kê chi tiết diện tích và giá khởi điểm từng lô đất được niêm yết tại Trung tâm, Phòng TCKH huyện Chư Sê, Gia Lai).

Tổng số: 07 lô đất; Tổng diện tích 841,9m2; Tổng giá khởi điểm 9.092.520.000 đồng.

Lý do huỷ thông báo: Thay đổi hình thức đấu giá và thời hạn nộp tiền trúng đấu giá theo yêu cầu của bên có tài sản.

Vậy, Trung tâm kính đề nghị Trung tâm Dữ liệu quốc gia về tài sản công huỷ Thông báo số 53/TB-ĐGQSDĐ ngày 13/5/2019 Đấu giá quyền sử dụng đất và đăng lại Thông báo số 54/TB – ĐGQSDĐ ngày 14/5/2019 đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất.

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai xin trân trọng cảm ơn.

    

      

 

 

 

Các tin khác