Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị đấu giá QSDĐ

(5/17/2019)

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu dân cư thôn Đồng Bào, khu dân cư thôn Lai Trung, khu dân cư thôn Nam Dương và khu dân cư thôn Sơn Tùng, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu dân cư thôn Đồng Bào, khu dân cư thôn Lai Trung, khu dân cư thôn Nam Dương và khu dân cư thôn Sơn Tùng, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 14 lô đất tại khu dân cư thôn Đồng Bào, khu dân cư thôn Lai Trung, khu dân cư thôn Nam Dương và khu dân cư thôn Sơn Tùng, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Diện tích: từ 174 m2 đến 355 m2

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ:

 

TT

Ký hiệu lô đất

Vị trí/Khu vực

Diện tích

Đơn giá
(đồng/m
2)

Giá khởi điểm/lô ( đồng )

Tiền dặt trước ( đồng )

Bước giá

II

Xã Quảng Vinh

    
 

Khu dân cư thôn Đồng Bào (Bản vẽ phân lô tờ bản đồ số 27)

1

Lô 18

 

174,0

400.000

69.600.000

10.400.000

2.100.000

2

Lô 19

178,5

400.000

71.400.000

10.700.000

2.100.000

3

Lô 21

187,5

400.000

75.000.000

11.300.000

2.300.000

4

Lô 23

196,0

400.000

78.400.000

11.800.000

2.400.000

5

Lô 24

201,0

400.000

80.400.000

12.100.000

2.400.000

6

Lô 26

210,0

400.000

84.000.000

12.600.000

2.500.000

7

Lô 30

228,0

400.000

91.200.000

13.700.000

2.700.000

8

Lô 31

232,0

400.000

92.800.000

13.900.000

2.800.000

 

Khu dân cư thôn Lai Trung (Bản vẽ phân lô tờ bản đồ số 30)

9

Lô 20

 

241

300.000

72.300.000

11.000.000

2.000.000

10

Lô 21

225

300.000

67.500.000

10.000.000

2.000.000

11

Lô 22

225

300.000

67.500.000

10.000.000

2.000.000

 

Khu dân cư thôn Nam Dương (Bản vẽ phân lô tờ bản đồ số 19)

12

Lô 1

VT3, Tuyến đường Phổ Lại - Nam Dương đoạn từ cổng chào thôn Phổ Lại đến chùa Nam Dương

355

200.000

71.000.000

11.000.000

2.000.000

13

Lô 2

260

190.000

49.400.000

7.000.000

1.000.000

 

Khu dân cư thôn Sơn Tùng

14

9

Vị trí 2, Tuyến đường Tỉnh lộ 11A, đoạn từ cổng chào thôn Đức Trọng đến giáp ranh T.T Sịa

261,3

650.000

169.845.000

19.000.000

7.000.000

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 100.000 đồng/ hồ sơ

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 18/6/2019 tại khu dân cư thôn Đồng Bào, khu dân cư thôn Lai Trung, khu dân cư thôn Nam Dương và khu dân cư thôn Sơn Tùng, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 18/6/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền.

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá: 

-Tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 18/6/2019.

- Tại UBND xã Quảng Vinh: từ 08h00 đến 11h00 ngày 18/6/2019.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 8h00 ngày 18/6/2019 đến 16h30 ngày 20/6/2019.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Huế.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 21/6/2019.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại hội trường UBND xã Quảng Vinh.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền - thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Số điện thoại: 0234.3566607.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn

 

Các tin khác