Skip to content
Thông tin đấu giá

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang đấu giá tài sản

(7/11/2019)

  

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo:

 

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 26 tháng 7 năm 2019, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang (địa chỉ: Số 8, Đường số 20, Phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, An Giang):

Lô: Vật tư thu hồi sau tháo dỡ trường THPT Ung Văn Khiêm, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, An Giang.

* Giá khởi điểm: 107.723.000đồng (Một trăm lẻ bảy triệu, bảy trăm hai mươi ba ngàn đồng chẵn).

(Có bảng kê chi tiết kèm theo).

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính ban hành.

* Tiền đặt trước: 20% trên giá khởi điểm.

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: trong giờ hành chính ngày 18 và 19/7 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang và Trụ sở đơn vị người có tài sản, nơi bảo quản tài sản (Trường THPT Ung Văn Khiêm, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, An Giang).

* Thời gian; địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 23/7/2019.

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính theo quy định sau:

+ Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 23/7/2019, gồm có:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã ngành mã ngành phù hợp;

+ Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói hoặc bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá;

* Địa điểm đấu giá tài sản: Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.

imageimage

 

  

Các tin khác