Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Long đấu giá tài sản theo hình thức rút gọn

(7/11/2019)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Theo hình thức rút gọn)

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 53 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 quy định đấu giá tài sản thi hành án, tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu mà giá khởi điểm của tất cả tài sản trong một cuộc đấu giá dưới năm mươi triệu đồng; Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Long thông báo Đấu giá theo thủ tục rút gọn đối với lô gỗ vi phạm hành chính theo Quyết định số 14/QĐ-HKL ngày 10/6/2019 của Hạt Kiểm lâm huyện Quan Sơn về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản là lô hàng lâm sản tịch thu do vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng tại Hạt Kiểm lâm huyện Quan Sơn sung công quỹ nhà nước với các nội dung sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Hạt Kiểm lâm huyện Quan Sơn – tỉnh Thanh Hóa; Địa chỉ: Thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

2. Đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Long – Địa chỉ:Xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

3. Tài sản đấu giá:

Lô hàng gồm:

- Gỗ xẻ nhóm 3-8, khối lượng 11,654 m3;

  - Gỗ tròn SP nhóm 6, khối lượng 1,442 m3;

Giá khởi điểm của 02 lô là: 48.994.000đ (Bốn tám triệu, chín trăm chín tư ngàn đồng).

4. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/ 01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Tiền đặt trước: 5.000.000 đồng/ 01 hồ sơ tham gia đấu giá

5 Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, thu hồ sơ, thu tiền đặt trước và đấu giá:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 15/7/2019 đến hết ngày 16/7/2019 tại Hạt Kiểm lâm huyện Quan Sơn.

- Thời gian bán hồ sơ, thu hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 12/7/2019 đến hết ngày 18/7/2019 Hạt Kiểm lâm huyện Quan Sơn.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính từ ngày 16/7/2019 đến ngày 18/7/2019 tại Hạt Kiểm lâm huyện Quan Sơn.

- Thời gian, địa điểm đấu giá: 09 giờ 30 phút ngày 20/7/2019 tại Trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Quan Sơn.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước hợp lệ theo quy định trong quy chế đấu giá.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Cách thức đấu giá: Đấu giá chung cả lô gỗ.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Long - Xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hoá, ĐT: 090.628.3433.

 

 

Các tin khác