Skip to content
Thông tin đấu giá

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn đấu giá tài sản theo hình thức rút gọn

(7/18/2019)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ LẦN 3 ĐẤU GIÁ THEO THỦ TỤC RÚT GỌN

TÀI SẢN THUỘC QUYỀN SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CỦA DỰ ÁN

ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG RƯỢU BẰNG PHÚC, HUYỆN CHỢ ĐỒN

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo tổ chức đấu giá tài sản Nhà nước thanh lý như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

b) Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Ứng dụng KH-CN&TĐC tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên tài sản; giá khởi điểm; tiền đặt trước; tiền mua hồ sơ; nơi để tài sản, chất lượng tài sản.

- Tên tài sản: Dây chuyền chưng cất rượu của Dự án “Ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao chất lượng rượu xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, gồm: Hệ thống tháp chưng cất, số lượng: 01; nồi hơi, số lượng: 01; thiết bị phối trộn rượu, số lượng: 01; Hệ thống xử lý nước RO, số lượng: 01; hệ thống bơm ly tâm di động, số lượng: 02; hệ thống làm mát thùng phối trộn, số lượng: 01”.

- Giá khởi điểm: 528.946.667,đ (Năm trăm hai mươi tám triệu chín trăm bốn mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi bảy đồng).

- Tiền bán hồ sơ: 500.000,đ (Năm trăm nghìn đồng).

- Tiền đặt trước: 100.000.000,đ (Một trăm triệu đồng).

- Nơi để tài sản: xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

- Giá trị tài sản còn lại là 58%.

(Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại phí, lệ phí (nếu có) theo quy định).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn hoặc Trung tâm Ứng dụng KH-CN&TĐC tỉnh Bắc Kạn để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày 18/7/2019 và 19/7/2019).

Địa điểm: xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước (Trong giờ hành chính).

- Thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn: Từ ngày 17/7/2019 đến 16h00 phút ngày 23/7/2019.

- Nộp tiền đặt trước trong 03 ngày 22,23/7/2019 đến 16h30ngày 24/7/2019. Khách hàng nộp tiền bằng chuyển khoản như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

+ Số tài khoản: 39510000019590 mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Kạn (Người tham gia chịu phí theo quy định của Ngân hàng).

Khách hàng nộp biên lai, giấy chuyển tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: Hồi 09 giờ 30 phút ngày 25/7/2019.

- Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7b, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Đấu cả lô. Đấu theo thủ tục rút rọn.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

7.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đều được phép đăng ký tham gia đấu giá, trừ những trường hợp sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người đó;

7.2 Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.   

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp;

- Chứng minh thư nhân dân, (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy phép đăng ký kinh doanh trong trường hợp đăng ký cho tổ chức (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

- Giấy nộp tiền đặt trước.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./.

Các tin khác