Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo đính chính thông tin đấu giá tài sản

(8/13/2019)

THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH

Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh xin thông báo đính chính thông tin đấu giá tài sản là QSD 38 ô đất tại Khu 6, xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ (Theo thông báo số 14/TB-VL ngày 08/8/2019) như sau:

“Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 08/08/2019 cho đến hết 11h30’ ngày 28/08/2019 phòng Địa chính UBND xã Sơn Thủy hoặc tại Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh”

Các thông tin khác vẫn giữ nguyên trạng như Thông báo số 14/TB-VL ngày 08/8/2018 của Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh.

Trân trọng cảm ơn !

 

Các tin khác