Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam đấu giá QSDĐ

(9/12/2019)

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam; địa chỉ số 98 Trần Nguyên Đán, phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tịnh Biên.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Đấu giá 37 nền đất ở Tuyến dân cư Đông Trà Sư xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên.

- Tổng diện tích đất: 5.328 m2 đất ONT, gồm: 37 nền đất ở có kèm theo danh mục các thửa đất tổ chức đấu giá và bản đồ địa chính bổ sung tỷ lệ 1/1000 được Chi cục Quản lý Đất đai tỉnh An Giang duyệt ngày 20/11/2014, cụ thể như sau:

 

 

STT

Tờ bản đồ

Thửa số

Diện tích (m2)

Đơn giá
(đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

1

12

09

144

440.000

63.360.000

12.672.000

2

15

01

144

440.000

63.360.000

12.672.000

3

15

02

144

440.000

63.360.000

12.672.000

4

15

03

144

440.000

63.360.000

12.672.000

5

15

04

144

440.000

63.360.000

12.672.000

6

15

06

144

440.000

63.360.000

12.672.000

7

15

07

144

440.000

63.360.000

12.672.000

8

15

08

144

440.000

63.360.000

12.672.000

9

15

10

144

440.000

63.360.000

12.672.000

10

15

11

144

440.000

63.360.000

12.672.000

11

15

12

144

440.000

63.360.000

12.672.000

12

15

31

144

440.000

63.360.000

12.672.000

13

15

32

144

440.000

63.360.000

12.672.000

14

15

33

144

440.000

63.360.000

12.672.000

15

15

34

144

440.000

63.360.000

12.672.000

16

15

35

144

440.000

63.360.000

12.672.000

17

15

36

144

440.000

63.360.000

12.672.000

18

15

37

144

440.000

63.360.000

12.672.000

19

15

38

144

440.000

63.360.000

12.672.000

20

15

39

144

440.000

63.360.000

12.672.000

21

15

40

144

440.000

63.360.000

12.672.000

22

16

01

144

440.000

63.360.000

12.672.000

23

16

02

144

440.000

63.360.000

12.672.000

24

16

03

144

440.000

63.360.000

12.672.000

25

16

04

144

440.000

63.360.000

12.672.000

26

16

05

144

440.000

63.360.000

12.672.000

27

16

06

144

440.000

63.360.000

12.672.000

28

16

07

144

440.000

63.360.000

12.672.000

29

16

08

144

440.000

63.360.000

12.672.000

30

16

09

144

440.000

63.360.000

12.672.000

31

16

10

144

440.000

63.360.000

12.672.000

32

16

11

144

440.000

63.360.000

12.672.000

33

16

12

144

440.000

63.360.000

12.672.000

34

16

13

144

440.000

63.360.000

12.672.000

35

16

14

144

440.000

63.360.000

12.672.000

36

16

15

144

440.000

63.360.000

12.672.000

37

16

16

144

440.000

63.360.000

12.672.000

Tổng cộng

5.328

 

2.344.320.000

468.864.000

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 30/09/2019 và 01/10/2019 (Giờ hành chính).

- Tại Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam.

- Tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tịnh Biên.

- Tại nơi có tài sản đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 11/09/2019 đến 09 giờ ngày 02/10/2019.

Được thực hiện tại 02 nơi:

- Tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tịnh Biên.

- Tại Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (phí tham gia đấu giá): 100.000 đồng/hồ sơ.

  - Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Như Mục 3.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

7.1 Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân có năng lực pháp luật, năng lực hành vi nhân sự theo quy định pháp luật tại thời điểm tham gia đấu giá; có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về đất đai, môi trường; có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu quy định của tổ chức đấu giá chuyên nghiệp phát hành, nộp phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

7.2 Đăng ký mua tài sản đấu giá: Khách hàng phải nộp các loại giấy tờ sau:

  - Giấy đăng ký mua tài sản đấu giá (mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam phát hành), kèm theo các loại giấy tờ (bản sao) như: CMND, hộ khẩu, GCN Đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư, giấy ủy quyền và các giấy tờ có liên quan khác.

- Các loại giấy tờ phải có bản chính đối chiếu, toàn bộ hồ sơ phải nộp trước 09 giờ của ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký theo thông báo. Công ty không trả lại hồ sơ đã nộp, kể cả hồ sơ không đủ điều kiện.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút, ngày 07/10/2019 tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tịnh Biên.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Đấu giá Trực tiếp bằng lời nói công khai tại phiên đấu giá, theo phương thức trả giá lên, ai trả giá cao nhất sẽ là người trúng giá.

- Đấu giá viên công bố giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

- Người có tài sản đấu giá ấn định bước giá cụ thể như sau: Tối thiểu 5.000.000 đồng.

10. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 30/09/2019 đến 09 giờ ngày 02/10/2019.

- Nơi nhận tiền đặt trước: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam.

- Tài khoản: 1502 1485 1999 999 - Tại: Eximbank – Chi nhánh An Giang.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam, tại số 98 Trần Nguyên Đán, phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang. ĐT 02963.953.061 – 0918.584.898 để biết thêm chi tiết.

Các tin khác