Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước đấu giá QSDĐ

(9/13/2019)

THÔNG BÁO

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 27/HĐ-BINHPHUOC.APC ngày 04 tháng 09 năm 2019 giữa Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước và Ban QLDA xây dựng Trung tâm hành chính và Khu đô thị mới thị xã Phước Long.

Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước, địa chỉ: 730 QL14, Kp. Phú Cường, P.Tân Phú, TX.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

2. Người có tài sản đấu giá: Ban QLDA xây dựng Trung tâm hành chính và Khu đô thị mới thị xã Phước Long, địa chỉ: Khu phố 5, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

3. Thông tin về tài sản (bán riêng lẻ từng lô): Quyền sử dụng đất khu đất có ký hiệu SL1, SL2, BT1, LK25 thuộc dự án Trung tâm hành chính và Khu đô thị mới thị xã Phước Long, gồm 45 (lô) thửa đất.

- Tổng diện tích: 13.575m2.

- Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 89.522.331.600 đồng. (Bằng chữ: Tám mươi chín tỷ, năm trăm hai mươi hai triệu, ba trăm ba mươi mốt ngàn, sáu trăm đồng)

- Tổng số (lô) thửa đất: 45 thửa.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

- Nguồn gốc đất: Đất công do Nhà nước quản lý, quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 09/9/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 04/10/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước hoặc Ban QLDA xây dựng Trung tâm hành chính và Khu đô thị mới thị xã Phước Long.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ (01 lô đất).

b. Tiền đặt trước: 15 % giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Nộp vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước số: 111002660287 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Bình Phước (VIETINBANK chi nhánh Bình Phước).

Thời gian thu tiền đặt trước: Từ ngày 02/10/2019 đến ngày 04/10/2019.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 19/9/2019 đến ngày 20/9/2019.

b. Địa điểm: Khu phố 5, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

7. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 09/9/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 04/10/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Ban QLDA xây dựng Trung tâm hành chính và Khu đô thị mới thị xã Phước Long.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Ban QLDA xây dựng Trung tâm hành chính và Khu đô thị mới thị xã Phước Long.

8. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Mọi tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá.

- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

- Mua hồ sơ và Nộp tiền đặt trước theo mục 5 thông báo này.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30 phút,  ngày 07/10/2019.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường UBND phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

10. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Một trong các hình thức sau: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (03 vòng hoặc không giới hạn số vòng) hoặc đấu giá trực tiếp bằng lời nói.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11. Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước; ĐT: 02716.26.27.28; 0985421677; 0947845534 hoặc Ban QLDA xây dựng Trung tâm hành chính và Khu đô thị mới thị xã Phước Long. ĐT: 02713.936.936.

Vậy, Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết và liên hệ đăng ký tham gia đấu giá.

Trân trọng cảm ơn!

imageimageimage

Các tin khác