Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group đấu giá tài sản

(9/13/2019)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Số 01, ngõ 3449, đường Hùng Vương, phường Vân Phú, thành phố Việt trì, tỉnh Phú Thọ.

Mã số thuế: 2600 998 168     ĐT: 02106 266 699

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

3. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

3.1. Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô con Ford Mustang đã qua sử dụng, biển số 51F-174.62, số khung 8EN3A5135661, số máy 8L2E6049AA, dung tích 4015, sản xuất năm 2009, nước sản xuất: Mỹ, số chỗ ngồi: 04 chỗ, màu sơn xanh, chủ phương tiện: Phan Sào Nam. (Chi tiết tại Chứng thư thẩm định giá số 186/2019/CTTĐG/DATC/PI ngày 03/9/2019)

3.2. Giá khởi điểm: 486.249.000 đồng (Bốn trăm tám mươi sáu triệu, hai trăm bốn mươi chín nghìn đồng chẵn), tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 97.250.000 đồng, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá 200.000 đồng/01 bộ. Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 19 và 20/9/2019, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 24/9/2019, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

6. Nộp, hoàn trả tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Ngày 24, 25 và 26/9/2019, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group số 0300 5800 0066, tại Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Phú Thọ.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Trong 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 14h00, ngày 27/9/2019, tại Hội trường Công ty đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Số 01, ngõ 3449, đường Hùng Vương, phường Vân Phú, thành phố Việt trì, tỉnh Phú Thọ.

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Số 01, ngõ 3449, đường Hùng Vương, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ hoặc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ. ĐT: 0912891772 (Đặng Xuân Quang - Chấp hành viên).

Các tin khác