Skip to content
Thông tin đấu giá

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu đấu giá tài sản

(10/18/2019)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: Số 06 Nguyễn Tất Thành, P1, Tp.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2. Người có tài sản đấu giá: Công an tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: Số 05 đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

- Lô 1: Tôm sú lột PTO, số lượng tổng cộng: 128,7kg; gồm: loại: 31-40 con/453g; số lượng: 38,6kg; loại: 41-50 con/453g; số lượng: 90,1kg. Giá khởi điểm: 24.118.300 đồng.

- Lô 2: Tôm sú lột PTO, số lượng tổng cộng: 173,4kg; gồm: loại: 21-25 con/453g, số lượng: 34,7kg; loại: 26-30 con/453g, số lượng: 138,7kg. Giá khởi điểm: 40.298.600 đồng.

- Lô 3: Tôm sú lột PTO, số lượng tổng cộng: 41,2kg; gồm: loại: 31-40 con/453g, số lượng: 4,1kg; loại: 41-50 con/453g; số lượng: 37,1kg Giá khởi điểm: 7.654.800 đồng.

- Lô 4: Tôm sú lột PTO, số lượng tổng cộng: 94,8kg; gồm: loại: 26-30 con/453g, số lượng: 28,1kg; loại: 31-40 con/453g; số lượng: 33,7kg; loại: 41-50 con/453g; số lượng: 33kg. Giá khởi điểm: 19.015.900 đồng.

Hiện các lô tôm được gửi lưu giữ tại Công ty TNHH chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Trang Khanh; địa chỉ: Số 2/14, Hẻm 1, tỉnh lộ 38, Phường 5, thành phố Bạc Liêu.

Nguồn gốc tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, đấu giá sung công quỹ Nhà nước.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 04,05/11/2019, tại Công ty TNHH CBTS&XNK Trang Khanh; địa chỉ: Số 2/14, Hẻm 1, tỉnh lộ 38, Phường 5, Tp.Bạc Liêu.

5. Tiền đặt trước: Lô 1: 2.400.000 đồng; lô 2: 4.000.000 đồng; lô 3: 750.000 đồng; lô 4: 1.900.000 đồng. Nộp ngày 05,06,07 tháng 11/2019 vào tài khoản số 785.10.00.00.81802 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- CN Bạc Liêu (số 65A đường Trần Huỳnh, Khóm 2, P7, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) hoặc tiền mặt tại Trung tâm.

6. Tiền mua hồ sơ đấu giá: Lô 1,2: 100.000 đồng/bộ hồ sơ; Lô 3,4: 50.000 đồng/bộ hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 18/10/2019 đến 17 giờ ngày 05/11/2019 tại Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu (trong giờ hành chính).

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá đến mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

9. Tổ chức đấu giá (công bố giá): Lúc 8 giờ ngày 08/11/2019 tại Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

10. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên.

Chi tiết liên hệ Trung tâm theo địa chỉ trên; số ĐT: 0291.3825386.

Các tin khác