Skip to content
Thông tin đấu giá

Cục công tác phía Nam - Bộ Xây dựng đấu giá tài sản

(7/31/2020)

THÔNG BÁO

V/v: Đấu giá tài sản

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 35/20/HĐDV-ĐGTS ngày 29 tháng 06 năm 2020 giữa Công ty đấu giá hợp danh Nam Giang và Cục công tác phía Nam, Bộ Xây dựng.

Công ty đấu giá hợp danh Nam Giang có kế hoạch tổ chức đấu giá tài sản sau:

Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

 

STT

Tên tài sản

Giá khởi điểm (VNĐ)

1

Xe ô tô Toyota Crown, 4 chỗ ngồi, sản xuất năm 1996, biển kiểm soát 80A-00891.

105.000.000

2

Xe ô tô Mitsubishi Jolie, 07 chỗ ngồi, sản xuất năm 2005, biển kiểm soát 51A-1856.

122.000.000

Giá trên không bao gồm Thuế giá trị gia tăng (VAT), người mua được tài sản phải chịu mọi chi phí di dời, vận chuyển.

Nguồn gốc tài sản: Tài sản của Cục công tác phía Nam, Bộ Xây dựng bán thanh lý theo quy định.

Đặc điểm của tài sản:

 

Đặc điểm

Xe ô tô Toyota Crown BKS 80A-00891

Xe ô tô Mitsubihi Jolie BKS 51A-1856

Nhãn hiệu

Toyota Crown

Mitsubishi Jolie

Số loại

Crown

Jolie VB2WLNHEYVT

Loại xe

4 chỗ ngồi

07 chỗ ngồi

Số máy

0550038

4G63R-Z04437

Số khung

JZS155-0089600

RLA00VB2W-51000780

Biển số

80A-00891

51A-1856

Lưu ý: Tài sản được bán theo hiện trạng, khách hàng xem tài sản trước khi nộp hồ sơ đăng ký đấu giá và chịu mọi trách nhiệm, không khiếu nại, khiếu kiện về chất lượng tài sản đấu giá nếu mua được tài sản.

Tiền đặt trước: 20% so với giá khởi điểm nộp vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Nam Giang.

Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên (bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng, nộp phiếu trả giá theo biên bản bốc thăm khi đăng ký tham gia đấu giá).

Thời gian đăng ký, xem tài sản và tổ chức bán đấu giá:

Các cá nhân, tổ chức không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản tham khảo hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký trong giờ hành chính từ ngày 30/07/2020 đến 17h00 ngày 18/08/2020, tại Công ty đấu giá hợp danh Nam Giang.

Tiền mua hồ sơ đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ

Thời gian đóng tiền đặt trước: trong giờ hành chính các ngày 18/08/2020, ngày 19/08/2020 và ngày 20/08/2020 (trừ trường hợp Công ty đấu giá hợp danh Nam Giang và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác), nộp vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Nam Giang.

Thời gian xem tài sản: trong giờ hành chính các ngày 17/08/2020 đến 17h00 ngày 18/08/2020, xem tại: Số 14 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh.

Tổ chức đấu giá: lúc 09h00 ngày 21/08/2020.

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại số 64 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản: Người trúng đấu giá nộp 100% tiền trúng đấu giá (sau khi trừ tiền đặt trước đã nộp) cho Cục công tác phía Nam, Bộ Xây dựng trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành.

Địa chỉ liên hệ:

Công ty đấu giá hợp danh Nam Giang - 21 Phan Kế Bính, Phường ĐaKao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại : 028 39100057.

Cục công tác phía Nam, Bộ Xây dựng - Số 14 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh. Điện thoại: 02839317229

Lưu ý:

Thông báo này thay cho thư mời tham dự đấu giá, nếu không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước chúng tôi sẽ thông báo sau./.

Các tin khác