Skip to content
Thông tin đấu giá

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng đấu giá cho thuê tài sản

(9/16/2020)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng - Địa chỉ: 48 Cao Thắng, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

3. Tên tài sản đấu giá: Đấu giá cho thuê quyền sử dụng Ki ốt, nhà ăn Ký túc xá phục vụ nhu cầu cho sinh viên cụ thể như sau:

a/ Cho thuê Ki ốt tại đường Cao Thắng

 

Số hiệu Ki ốt

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (Đồng/tháng)

Mục đích kinh doanh

Tiền đặt trước (Đồng)

Tiền mua hồ sơ (Đồng)

Thời hạn thuê

Ki ốt 01

22.4

4.000.000

Cho thuê Văn phòng tư vấn du học, dịch vụ photocopy, thiết bị, đồ dùng học tập phục vụ sinh viên (Không được kinh doanh dịch vụ internet)

23.000.000

200.000

Đến hết ngày 31/12/2022

Ki ốt 02

27.3

4.800.000

27.000.000

200.000

Ki ốt 04

28.1

4.900.000

27.500.000

200.000

Ki ốt 05

28.1

4.900.000

27.500.000

200.000

b/ Nhà ăn Ký túc xá

 

Nhà ăn Kí túc xá

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (Đồng/tháng)

Mục đích kinh doanh

Tiền đặt trước (Đồng)

Tiền mua hồ sơ (Đồng)

Thời hạn thuê

248

13.200.000

Dịch vụ ăn uống phục vụ sinh viên, không được kinh doanh bán rượu, bia

70.000.000

200.000

Đến hết ngày 31/12/2022

* Đấu giá riêng lẻ từng ki ốt, nhà ăn Ký túc xá, thời hạn thuê tài sản đến ngày 31/12/2022. Người thuê tài sản phải nộp tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng là một tháng tiền thuê theo giá trúng đấu giá, thanh toán tiền thuê tài sản theo thời gian 06 tháng một lần vào đầu kỳ. Người thuê tài sản không được chuyển nhượng cho cá nhân, tổ chức khác trong suốt thời gian thuê, không được tự ý sửa chữa, thay đổi kết cấu, hiện trạng của ki ốt và nhà ăn Ký túc xá khi chưa được sự đồng ý, cho phép của nhà trường.

4. Nơi có tài sản đấu giá: Các Ki ốt tại mặt tiền đường Cao Thắng, nhà ăn Ký túc xá thuộc khuôn viên của trường, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: (Theo bảng kê trên).

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá tài sản đến trước 16 giờ 00 ngày 05/10/2020, địa điểm xem tài sản tại Tại đường Cao Thắng, nhà ăn Ký túc xá thuộc khuôn viên của trường, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá tài sản đến trước 16 giờ 00 ngày 05/10/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

8. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá tài sản đến trước 16 giờ 00 ngày 05/10/2020; Cá nhân có giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ.

9. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

10. Thời gian, địa điểm kết thúc bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Từ ngày thông báo, niêm yết đến trước 10 giờ 00 ngày 08/10/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng (thời gian bỏ phiếu theo đồng hồ của Trung tâm).

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 30 ngày 08/10/2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

13. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.

Các tin khác