Skip to content
Thông tin đấu giá

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước đấu giá QSDĐ

(11/27/2020)

THÔNG BÁO

đấu giá Quyền sử dụng đất

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản số 02/HĐ-DVĐGTS ngày 25/11/2020 giữa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước;

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước - Địa chỉ: Phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, mục đích, thời hạn sử dụng đất, hình thức sử dụng đất.

3.1. Quyền sử dụng đất: lô đất số 09 thuộc khu dân cư Trường tiểu học Thanh Phú A, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

Diện tích: 144 m2 (Một trăm bốn mươi bốn mét vuông);   

Giá khởi điểm: 403.200.000 đ (Bốn trăm linh ba triệu, hai trăm nghìn đồng);

3.2. Quyền sử dụng đất: 04 Lô đất từ lô số 01 đến lô số 04 - Khu đất trạm Bảo vệ thực vật và khuyến nông Phường Hưng Chiến thị xã Bình Long, gồm:

Lô 01: Diện tích: 124,4 m2   

- Giá khởi điểm: 2.350.276.000đ (Hai tỷ, ba trăm năm mươi triệu, hai trăm bảy mươi sáu nghìn đồng);

Lô 02: Diện tích : 104,4 m2   

- Giá khởi điểm: 1.643.311.000đ (Một tỷ, sáu trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm mười một nghìn đồng);

Lô 03: Diện tích: 105,2 m2   

- Giá khởi điểm: 1.656.217.000đ (Một tỷ, sáu trăm năm mươi sáu triệu, hai trăm mười bảy nghìn đồng);

Lô 04: Diện tích 115,7   

- Giá khởi điểm: 1.821.476.000đ (Một tỷ, tám trăm hai mươi mốt triệu, bốn trăm bảy mươi sáu nghìn đồng).

3.3. Quyền sử dụng đất: Lô đất số 116, tờ bản đồ số 16, đường Nơ Trang Long, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

Diện tích: 72 m2   

- Giá khởi điểm: 692.642.000đ (Sáu trăm chín mươi hai triệu, sáu trăm bốn mươi hai nghìn đồng).

Các lô đất được đấu giá riêng lẻ theo từng lô;

Loại đất: Đất ở đô thị, riêng lô đất số 09 thuộc khu dân cư Trường tiểu học Thanh Phú A là đất ở nông thôn.

Mục đích: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;

Hình thức: Đấu giá quyền sử dụng đất;

Thời hạn sử dụng: lâu dài.

4. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, liên tục, nhiều vòng cho đến khi không còn người nào tiếp tục trả giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 26/11/2020 đến 17h00 ngày 18/12/2020 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Bình Long và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 16/12/2020 đến ngày 17/12/2020 tại khu đất đấu giá. Khách hàng liên hệ: Ông Trần Văn Bình (SĐT: 0916.848.969) - Chuyên viên Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Bình Long để được hướng dẫn xem tài sản dẫn xem tài sản.

Tiền đặt trước: 20% (Hai mươi phần trăm) trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm DVĐGTS từ ngày 16/12/2020 đến ngày 18/12/2020 (Đến 17h00). Nếu tổ chức tham gia đấu giá có nhu cầu nộp trước thời gian quy định thì phải thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá như sau:

 

STT

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu tối đa (đồng/hồ sơ)

1

Từ 200 triệu đồng trở xuống

100.000

2

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

3

Từ trên 500 triệu đồng

500.000

Thời gian, địa điểm đấu giá: 08h30 ngày 21/12/2020 tại Hội trường thị ủy thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 26/11/2020 đến 17h00 ngày 18/12/2020 duy nhất một địa điểm là Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Bình Long.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá tại khoản 4, điều 38, Luật Đấu giá tài sản.

Một (01) tổ chức chỉ được một (01) cá nhân đại diện tham gia đấu giá; trường hợp có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một (01) tổng công ty hoặc tập đoàn thì chỉ được một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá; trường hợp tổng công ty hoặc tập đoàn với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được (một) doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phát hành;

Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước có chứng thực;

Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu đối với người tham gia đấu giá là cá nhân hoặc Giấy phép kinh doanh đối với tổ chức;

Chứng từ nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá theo quy định;

Cam kết xem tài sản đấu giá.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại:

+ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước - Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - ĐT: 02713 860 216.

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Bình Long - Địa chỉ: Đường Phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước – ĐT: 02713 682 328.

hoặc xem tại:

Website: http://taisancong.vn; https://dgts.moj.gov.vn; http://binhphuoc.gov.vn; http://stp.binhphuoc.gov.vn.

Các tin khác