Skip to content
Thông tin đấu giá

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình đấu giá tài sản

(11/30/2020)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Hợp đồng số 32/2020/HĐ-ĐG ngày 26/11/2020 giữa Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình và Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính tỉnh Thái Bình về việc đấu giá tài sản thanh lý.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. Địa chỉ: Số 06, phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.Điện thoại: 02273.743199.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính tỉnh Thái Bình.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, giá trúng đấu giá, khoản tiền đặt trước, phí hồ sơ tham gia đấu giá:

* Tài sản đấu giá:

* Tài sản đấu giá 1: Xe ô tô BKS: 17B-0114. Xe Ô tô 4 chỗ. Nhãn hiệu: TOYOTA. Số loại: COROLLA. Năm, nước sản xuất: 1990, Nhật Bản. Thể tích làm việc của động cơ: 1295 cm3. Số máy: 19209312. Số khung: EE907085124. Đăng ký số: A0000171. Đăng kiểm số: KC7244626. Màu: Ghi.

+ Giá khởi điểm: 25.400.000đ (Hai mươi lăm triệu bốn trăm nghìn đồng)

+ Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đ/hồ sơ

+ Khoản tiền đặt trước: 5.000.000 đ (Năm triệu đồng chẵn)

* Tài sản đấu giá 2: Xe ô tô BKS: 17B-0520. Xe Ô tô 5 chỗ. Nhãn hiệu: FORD. Số loại: LASER LX. Năm, nước sản xuất: 2002, Việt Nam. Thể tích làm việc của động cơ: 1598 cm3. Số máy: ZM-578057. Số khung: JS7XXXSRNL2T02029. Đăng ký số: A0005199. Đăng kiểm số: KC8077732. Màu: Xanh.

+ Giá khởi điểm: 84.000.000đ (Tám mươi bốn triệu đồng chẵn)

+ Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đ/hồ sơ

+ Khoản tiền đặt trước: 16.000.000 đ (Mười sáu triệu đồng chẵn)

* Tài sản đấu giá 3: Xe Ô tô 5 chỗ, BKS 17B – 0657. Nhãn hiệu: MAZDA. Số loại: 626. Năm, nước sản xuất: 2002,Việt Nam. Thể tích làm việc của động cơ: 1991 cm3. Số máy: FS-291733. Số khung: GF22S1MH001163. Đăng ký số: A0005200. Đăng kiểm số: KD0888118. Màu: Đen

+ Giá khởi điểm: 85.800.000đ (Tám mươi lăm triệu tám trăm nghìn đồng chẵn)

+ Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đ/hồ sơ

+ Khoản tiền đặt trước: 17.000.000 đ (Mười bảy triệu đồng chẵn)

* Tài sản đấu giá 4: Xe ô tô BKS: 17B-0150. Xe Ô tô 4 chỗ. Nhãn hiệu: TOYOTA. Số loại: CAMRY. Năm, nước sản xuất: 1985, Nhật Bản. Thể tích làm việc của động cơ: 1832 cm3. Số máy: 3S-0606002. Số khung: SV21-0182643. Đăng ký số: 003602. Đăng kiểm số: KC9330232. Màu: Ghi- Xám.

+ Giá khởi điểm: 25.100.000đ (Hai mươi lăm triệu một trăm nghìn đồng)

+ Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đ/hồ sơ

+ Khoản tiền đặt trước: 5.000.000 đ (Năm triệu đồng chẵn)

* Tài sản đấu giá 5: Xe ô tô BKS: 17B -0847. Xe Ô tô 5 chỗ. Nhãn hiệu: TOYOTA. Số loại: COROLLA ALTIS. Năm, nước sản xuất: 2002, Việt Nam. Thể tích làm việc của động cơ: 1832 cm3. Số máy: 1ZZ-1008327. Số khung: ZZE122-7501374. Đăng ký số: 000919. Đăng kiểm số: KD-2748826. Màu: Đen.

+ Giá khởi điểm: 145.000.000đ (Một trăm bốn mươi lăm triệu đồng)

+ Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đ/hồ sơ

+ Khoản tiền đặt trước: 29.000.000 đ (Hai chín triệu đồng chẵn)

* Giá trúng đấu giá: là giá trả cao nhất của tài sản được ghi trong biên bản đấu giá theo quy định của pháp luật.

(Giá khởi điểm và giá trúng đấu giá chưa bao gồm thuế, phí chuyển quyền sở hữu tài sản và các loại thuế phí khác theo quy định. Người trúng đấu giá phải chịu các loại thuế, phí, chi phí trên)

5. Thời gian, địa điểm đăng ký, nộp hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời gian: Từ ngày 27/11/2020 đến ngày 16/12/2020 (Giờ hành chính các ngày làm việc).

- Địa điểm: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. Số 06, phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình.

6. Người tham gia, tham dự cuộc đấu giá

- Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để làm nhà ở tại khu quy hoạch dân cư phải là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự;

- Có hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định;

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

* Các trường hợp không được tham gia đấu giá

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá hoặc không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá, người trực tiếp giám định, định giá tài sản, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền sử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền sử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với tài sản đó.

7. Hình thức và phương thức đấu giá

-. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

- Những người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Hết thời gian ghi phiếu, Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá trả giá bỏ phiếu vào hòm phiếu, kiểm đếm số phiếu phát ra và số phiếu thu về, công bố phiếu trả giá cao nhất với sự giám sát của ít nhât một người tham gia đấu giá.

- Đấu giá viên công bố giá trả cao nhất, trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay tại buổi công bố giá, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.Nếu những người có phiếu trả giá bằng nhau đó không thực hiện việc bốc thăm thì coi như từ chối kết quả đấu giá và không được nhận lại khoản tiền đặt trước.

8. Thời gian xem tài sản đấu giá

Ngân hàng cho những người đăng ký tham gia đấu giá xem tài sản vào ngày 14/12/2020 và ngày 15/12/2020. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem hoặc tự xem tài sản thì phải chịu trách nhiệm về chất lượng. tình trạng tài sản khi trúng đấu giá.

+ Thời gian mở niêm phong xem xe:

- Buổi sáng: Vào hồi 10 giờ đến 11 giờ.

- Buổi chiều: Vào hồi 16 giờ đến 17 giờ.

9. Thời gian địa điểm nộp tiền đặt trước:

- Thời gian nộp: Ngày 17/12/2020 (Giờ hành chính).

- Số tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 100002818188 của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình tại ngân hàng TMCP (NCB) Quốc dân Việt Nam chi nhánh Thái Bình.

10. Thời gian mở cuộc đấu giá tài sản: 14 giờ ngày 18/12/2020

11. Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình - số 06 Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình. ĐT: 02273.743.199

Hoặc truy cập vào cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình tại địa chỉ: http://sotuphap.thaibinh.gov.vn – Chuyên mục đấu giá

Hoặc địa chỉ: http://đgts.moj.gov.vn

Kính mời cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.

Lưu ý:

- Khi nộp đơn người tham gia đấu giá phải nộp kèm theo 01 bản CNND (Thẻ căn cước) + Sổ hộ khẩu photo;

- Người tham gia đấu giá vào phòng đấu giá phải mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước, giấy nộp tiền đặt trước;

- Người đi theo ủy quyền vào phòng đấu giá phải mang theo giấy ủy quyền và chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước.

- Chỉ người tham gia đấu giá được mua hồ sơ tham gia đấu giá, trường hợp mua theo ủy quyền phải có giấy ủy quyền kèm theo;

DANH SÁCH KÈM THEO

(Thông báo ngày 27/11/2020-HĐ 32/2020/HĐ-ĐG)

 

STT

Tên tài sản

Năm SX

Pháp lý và đặc điểm liên quan của tài sản

Hiện trạng tài sản

1

Xe TOYOTA COROLLA BKS: 17B-0114

1990

Xe Ô tô 4 chỗ
Giấy chứng nhận
đăng ký xe ô tô số A0000171 ngày 19/5/1996 tại Công an tỉnh Thái Bình
Nhãn hiệu: TOYOTA
Số loại: COROLLA
Năm, nước sản xuất: 1990, Nhật Bản
Thể tích làm việc của động cơ: 1295 cm3
Số máy: 19209312
Số khung: EE907085124
Đăng ký số: A0000171
Đăng kiểm số: KC7244626
Màu: Ghi- Xe cũ, sơn bị nổ và trầy xước nhiều, bên trong xe bám nhiều bụi, khung xe có trầy xước, bánh xe mòn, mâm xe cũ, đèn rạn nứt, chói mờ
- Nội thất bên trong vẫn còn mới bám bụi nhiều, chức năng hoạt động cơ bản sử dụng được, ghế bọc da đã
sờn.
- Động cơ khi hoạt động yếu, có tiếng ồn nhỏ, chảy dầu, rung giật

2

Xe FORD LASER LX
BKS: 17B-0520

2002

Xe Ô tô 5 chỗ
Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số A0005199 ngày 21/6/2002 tại Công an tỉnh Thái Bình
Nhãn hiệu: FORD
Số loại: LASER LX
Năm, nước
sản xuất: 2002, Việt Nam
Thể tích làm việc của động cơ: 1598 cm3
Số máy: ZM-578057
Số khung: JS7XXXSRNL2T02029
Đăng ký số: A0005199
Đăng kiểm số: KC8077732
Màu: Xanh


- Xe cũ, sơn bị nổ và trầy xước nhiều, bên trong xe bám nhiều bụi, khung xe có trầy xước,
bánh xe mòn, mâm xe cũ, đèn rạn nứt, chói mờ
- Nội thất bên trong vẫn còn mới bám bụi nhiều, chức năng hoạt động cơ bản sử dụng được, ghế bọc da đã sờn, mòn, rách
- Hệ thống điều hòa: hoạt động bình thường

- Động cơ khi hoạt động yếu, không ổn định, có tiếng ồn nhỏ, rung giật, phanh kém

3

Xe MAZDA 626 BKS: 17B-0657

2002

Xe Ô tô 4 chỗ
Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số A000520 ngày 21/6/2002 tại Công an tỉnh Thái Bình
Nhãn hiệu: MAZDA
Số loại: 626
Năm, nước sản xuất: 2002,Việt Nam
Thể tích làm việc của độn
g cơ: 1991 cm3
Số máy: FS-291733
Số khung: GF22S1MH001163
Đăng ký số: A0005200
Đăng kiểm số: KD0888118
Màu: Đen


- Xe cũ, sơn bị nổ và trầy xước nhiều, mọt, méo móp 1 số vị trí, bên trong xe bám nhiều bụi, khung xe có trầy xước, bánh xe mòn, mâm xe cũ, đèn
rạn nứt, chói mờ
- Nội thất bên trong vẫn còn mới bám bụi nhiều, chức năng hoạt động cơ bản sử dụng được, ghế bọc da đã sờn, mòn, rách
- Hệ thống điều hòa hoạt động bình thường
- Động cơ khi hoạt động yếu, có tiếng ồn nhỏ, rung giật, chảy dầu

4

Xe TOYOTA CAMRY BKS: 17B-0150

1985

Xe Ô tô 4 chỗ
Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô ngày 18/12/2008 tại Công an tỉnh Thái Bình
Nhãn hiệu: TOYOTA
Số loại: CAMRY
Số máy: FS-473037
Số khung: GE22S1MH001677
Đăng ký số: A0005734
Đăng kiểm số: KD0887050
Màu: Trắng
Năm, nướ
c sản xuất: 1985, Nhật Bản


- Xe cũ, sơn bị nổ và trầy xước nhiều, bên trong xe bám nhiều bụi, khung xe có trầy xước, bánh xe mòn, mâm xe cũ, đèn rạn nứt, chói mờ
- Nội thất bên trong vẫn còn mới bám bụi nhiều, chức năng hoạt động cơ bản sử dụng được, ghế
bọc da đã sờn, mòn, rách
- Hệ thống điều hòa: hoạt động bình thường

- Động cơ khi hoạt động yếu, có tiếng ồn nhỏ, rung giật

5

Xe TOYOTA COROLLA
17B-0847

2002

Xe ô tô 5 chỗ
Nhãn hiệu: TOYOTA
Giấy đăng ký xe ô tô số 000919 ngày 10/12/2009 tại Công an tỉnh T
hái Bình
Giấy chứng nhận kiểm định số KD 2748826 ngày 19/5/2020 của Công ty Cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình
Số loại: COROLLA
Số máy: 1ZZ-1008327
Số khung: ZZE122-7501374
Đăng kí số: 000919
Đăng kiểm số: 2748826
Màu : Đen


- Xe cũ, trầy xước nhiều, b
ên trong xe bám nhiều bụi, khung xe có trầy xước, bánh xe mòn, mâm xe cũ
- Nội thất bên trong vẫn còn mới bám bụi nhiều, chức năng hoạt động cơ bản sử dụng được, ghế bọc da đã sờn, mòn, rách
- Hệ thống điều hòa: hoạt động bình thường

- Động cơ khi hoạt động yếu, có tiếng ồn nhỏ, rung giật

 

Các tin khác