Skip to content
Thông tin đấu giá

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị đấu giá tài sản

(12/4/2020)

THÔNG BÁO CÔNG KHAI VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị, đường Điện Biên Phủ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị, Km2 Quốc Lộ 9, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 17/12/2020, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản:

- Tên tài sản: Lô Rượu Passpost scotch loại 1 lít do Scotland SX.

- Nơi có tài sản: Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an tỉnh Quảng Trị.

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, thời gian nộp tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: 35.100.000 đồng.

- Tiền đặt trước: 3.500.000 đồng.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 14/12/2020 đến ngày 16/12/2020, khách hàng nộp tiền đặt trước tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị (trong giờ hành chính)

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 04/12/2020 đến ngày 14/12/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị;

- Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ, tiền mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

- Cách thức đăng ký: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

Vậy, Trung tâm thông báo cho các tổ chức có nhu cầu đến làm thủ tục tham gia đấu giá.

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị, Điện thoại: 0233.3550.854.

 

BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Tổ chức đấu giá vào lúc 9h00' ngày 17/12/2020

STT

Tên

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá (đồng)

Thành tiền

01

Rượu Passport scotch loại 1 lít do Scotland SX

Chai

117

300.000

35.100.000

Tổng cộng

   

35.100.000

 

Các tin khác