Skip to content
Thông tin đấu giá

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.Hồ Chí Minh đấu giá tài sản

(12/4/2020)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Cho thuê, khai thác kinh doanh các mặt bằng nhà, đất

tại Quận 4, Quận 6, Quận 7 và Quận 8 như sau:

Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 148 ngày 02/12/2020 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.Hồ Chí Minh và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận.

Trung tâm thông báo công khai việc tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, P.4, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

2. Đơn vị có mặt bằng nhà, đất cho thuê:

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận.

Trụ sở: 325 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.

3. Các mặt bằng nhà, đất cho thuê thông qua đấu giá: Cho thuê, khai thác kinh doanh các mặt bằng nhà, đất thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận tại Quận 4, Quận 6, Quận 7 và Quận 8 gồm 21 mặt bằng như sau:

 

STT

Địa chỉ nhà, đất

DT đất (m2)

Mục đích sử
dụng trên GCNQSDĐ

Mục đích
dự kiến cho thuê

Thời gian
thuê

Giá khởi điểm/tháng

Giá khởi điểm ĐG do HĐXD giá xây dựng

Tiền đặt trước

1

Nhà, đất 164 Tháp Mười, P.2, Quận 6

92,5

Đất cơ sở SXKD (Nhà làm việc)

Văn phòng kinh doanh

5 năm

31.000.000

1.860.000.000

93.000.000

2

Nhà, đất 245 Hậu Giang, P.5, Quận 6

104,8

Đất cơ sở SXKD (Nhà làm việc)

Văn phòng kinh doanh

5 năm

56.000.000

3.360.000.000

168.000.000

3

Nhà, đất 90 Phan Văn Khoẻ, P.3, Quận 6

188

Nhà (nhà kho)

Văn phòng kinh doanh

5 năm

28.000.000

1.680.000.000

84.000.000

4

Nhà, đất 78A Cao Văn Lầu, P2, Quận 6

43

Nhà (nhà kho)

Văn phòng kinh doanh

5 năm

10.500.000

630.000.000

31.500.000

5

Nhà, đất 110-112 Hậu Giang, P.6, Quận 6

151,6

Đất cơ sở SXKD (Nhà làm việc)

Văn phòng kinh doanh

5 năm

98.000.000

5.880.000.000

294.000.000

6

Nhà, đất 10/1-10/3 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Thuận Đông, Quận 7

56,1

Cơ sở SXKD nhà làm việc

Văn phòng kinh doanh

5 năm

32.000.000

1.920.000.000

96.000.000

7

Nhà, đất 282 Nguyễn Tất Thành, P.13, Quận 4

50,9

Đất cơ sở SXKD (Nhà làm việc)

Văn phòng kinh doanh

5 năm

24.000.000

1.440.000.000

72.000.000

8

Nhà, đất 820/29 (số cũ 447/16) Kinh Dương Vương, P.12, Quận 6

741

Đất cơ sở SXKD (Nhà kho)

Văn phòng kinh doanh, nhà kho

5 năm

68.000.000

4.080.000.000

204.000.000

9

Nhà, đất 507 Bến Bình Đông, P.13, Quận 8

98

Đất cơ sở SXKD (Nhà làm việc)

Văn phòng kinh doanh

5 năm

12.000.000

720.000.000

36.000.000

10

Nhà, đất 535 Bến Bình Đông, P.13, Quận 8

69

Đất cơ sở SXKD (Nhà làm việc)

Văn phòng kinh doanh

5 năm

17.000.000

1.020.000.000

51.000.000

11

Nhà, đất 539 Bến Bình Đông, P.13, Quận 8

449

Đất cơ sở SXKD (Nhà làm việc)

Văn phòng kinh doanh

5 năm

68.500.000

4.110.000.000

205.500.000

12

Nhà, đất 455-457 Bến Bình Đông, P.13, Quận 8

120,6

Đất cơ sở SXKD (xưởng sản xuất)

Văn phòng kinh doanh

5 năm

10.000.000

600.000.000

30.000.000

13

Căn hộ 009, chung cư số 52, đường 332 Phạm Hùng, P5, Quận 8

100,6

Nhà ở (căn hộ chung cư)

Để ở

3 năm

15.500.000

558.000.000

31.000.000

14

Căn hộ 003, chung cư Bình Phú 1, đường 23, P.11, Quận 6

82,6

Nhà ở (căn hộ chung cư)

Để ở

3 năm

14.000.000

504.000.000

28.000.000

15

Căn hộ 1.05, chung cư Bình Phú 1, đường 23, P.11, Quận 6

52,3

Nhà ở (căn hộ chung cư)

Để ở

3 năm

4.000.000

144.000.000

8.000.000

16

Căn hộ 2.05, chung cư Bình Phú 1, đường 23, P.11, Quận 6

52,3

Nhà ở (căn hộ chung cư)

Để ở

3 năm

4.000.000

144.000.000

8.000.000

17

Căn hộ 3.05, chung cư Bình Phú 1, đường 23, P.11, Quận 6

52,3

Nhà ở (căn hộ chung cư)

Để ở

3 năm

4.000.000

144.000.000

8.000.000

18

Căn hộ 4.05, chung cư Bình Phú 1, đường 23, P.11, Quận 6

52,3

Nhà ở (căn hộ chung cư)

Để ở

3 năm

4.500.000

162.000.000

9.000.000

19

Căn hộ 5.05, chung cư Bình Phú 1, đường 23, P.11, Quận 6

52,3

Nhà ở (căn hộ chung cư)

Để ở

3 năm

4.500.000

162.000.000

9.000.000

20

Căn hộ 6.05, chung cư Bình Phú 1, đường 23, P.11, Quận 6

52,3

Nhà ở (căn hộ chung cư)

Để ở

3 năm

4.500.000

162.000.000

9.000.000

21

Căn hộ 7.05, chung cư Bình Phú 1, đường 23, P.11, Quận 6

52,3

Nhà ở (căn hộ chung cư)

Để ở

3 năm

4.500.000

162.000.000

9.000.000

* Giá trên đã bao gồm thuế GTGT

Lưu ý:

- Diện tích mặt bằng cho thuê được bàn giao theo hiện trạng thực tế.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải là pháp nhân hoặc thể nhân có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với mục đích thuê, và cam kết sử dụng mặt bằng thuê đúng mục đích, không được cho thuê lại dưới mọi hình thức nếu chưa được Bên A đồng ý bằng văn bản. (Căn hộ chung cư thì mọi pháp nhân hoặc thể nhân được đăng ký tham gia đấu giá).

- Nếu có sự cố mất, hư hỏng, cháy nổ trong khu vực thuê, khách hàng trúng đấu giá phải có bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận và bên thứ 03.

 Phải chịu trách nhiệm về các qui định liên quan của nhà nước trong quá trình hành nghề như: giấy phép kinh doanh, nộp phạt do kinh doanh không đúng qui định, phòng cháy chữa cháy… (nếu có).

- Khách hàng trúng đấu giá phải trả các phí điện, nước theo chỉ số sử dụng.

- Các vấn đề cụ thể khác có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của 2 bên, khách hàng trúng đấu giá sẽ thỏa thuận với bên có mặt bằng nhà, đất cho thuê tại Hợp đồng thuê.

4. Thời hạn thuê:

- Mặt bằng nhà, đất: 05 năm, kể từ ngày ký Hợp đồng.

- Căn hộ chung cư: 03 năm, kể từ ngày ký Hợp đồng.

5. Mục đích cho thuê, khai thác: Làm văn phòng, kinh doanh, nhà kho và để ở đối với căn hộ chung cư.

6. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản: Các mặt bằng nhà, đất nêu trên thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận đưa ra đấu giá cho thuê.

7. Hồ sơ pháp lý:

- Quyết định số 1991-QĐ/VPTU ngày 16/7/2020 của Văn phòng Thành uỷ TP.Hồ Chí Minh về uỷ quyền cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận thực hiện một số giao dịch dân sự liên quan đến quản lý, khai thác cho thuê tài sản nhà, đất có mục đích sản xuất kinh doanh của Đảng bộ Thành phố;

- Thông báo số 465/TB-TT ngày 16/11/2020 của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận về phê chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê tài sản nhà, đất có mục đích sản xuất kinh doanh tại TP.Hồ Chí Minh

- 21 Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở của các mặt bằng nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này;

- Giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận số 030.049.0281 do Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 08/6/2005.

8. Tiền mua hồ sơ: 500.000đồng/hồ sơ (Tài sản từ mục 01 đến mục 14) và 100.000đồng/01 hồ sơ (Tài sản từ mục 15 đến mục 21).

9. Khoản tiền đặt trước: Theo quy định tại Điều 3 thông báo này. Khoản tiền đặt trước được nộp vào tài khoản:

- Tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.Hồ Chí Minh

- Số Tài khoản: 060153075312 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung tâm.

- Khi chuyển khoản hoặc nộp tiền khách hàng cần ghi rõ: (Công ty A hoặc Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá mặt bằng nhà, đất hoặc căn hộ ……).

10. Thời gian bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký: Từ ngày 07/12/2020 đến 16 giờ 30 ngày 22/12/2020 (Trong giờ hành chính).

11. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Ngày 09/12/2020 và ngày 10/12/2020 (Sáng từ 09 giờ 00 đến 11 giờ 00; chiều từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00) tại nơi có tài sản. (liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM số điện thoại 38.119.849).

12. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 22/12/2020 đến 17 giờ 00 ngày 24/12/2020. Người tham gia đấu giá và Trung tâm có thể thoả thuận nộp tiền đặt trước trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá.

13. Thời hạn nộp phiếu trả giá: Từ khi nộp Đơn đăng ký đấu giá và đã nộp tiền đặt trước, hạn chót đến 17 giờ 00 ngày 24/12/2020 (Chỉ có khách hàng đã nộp tiền đặt trước mới được nộp phiếu trả giá).

14. Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 ngày 25/12/2020.

15. Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

16. Thời hạn thanh toán tiền thuê mặt bằng:

- Đặt cọc: Khách hàng trúng đấu giá phải đặt cọc 05 tháng (đối với mặt bằng là nhà, đất) 03 tháng (đối với căn hộ chung cư) tiền thuê mặt bằng theo đơn giá đã trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày đấu giá thành.

- Thời hạn thanh toán: Thanh toán hàng tháng và được thỏa thuận tại Hợp đồng thuê giữa 2 bên.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày đấu giá thành, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.Hồ Chí Minh chuyển khoản tiền đặt trước của khách hàng trúng đấu giá cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận, số tiền này được cấn trừ vào tiền cọc tương đương 05 tháng (đối với mặt bằng là nhà, đất) 03 tháng (đối với căn hộ chung cư) tiền thuê mặt bằng. Số tiền còn thiếu nếu có, tổ chức đấu giá có trách nhiệm thông báo yêu cầu khách hàng mua trúng đấu giá phải nộp bổ sung chậm nhất trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày đấu giá thành.

17. Thời hạn giao mặt bằng: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận nhận được khoản tiền cọc tương đương 05 tháng (đối với mặt bằng là nhà, đất) 03 tháng (đối với căn hộ chung cư) tiền thuê mặt bằng theo giá trúng đấu giá, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận và khách hàng trúng đấu giá sẽ ký Hợp đồng cho thuê mặt bằng nhà, đất và tiến hành bàn giao mặt bằng cho khách hàng trúng đấu giá.

18. Địa điểm giao mặt bằng: Tại nơi có mặt bằng nhà, đất cho thuê.

19. Phương thức giao mặt bằng: Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận trực tiếp bàn giao mặt bằng cho khách hàng trúng đấu giá.

20. Hình thức đấu giá: Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

21. Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên, theo đó khách hàng có phiếu trả giá cao nhất là khách hàng trúng đấu giá.

Mọi chi tiết xem tại Quy chế cuộc đấu giá tài sản số 1596/TTĐG ngày 02/12/2020 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.Hồ Chí Minh ban hành.

(Lưu ý: Thông báo này thay thư mời tham gia đấu giá).

Các tin khác